Als je een KoopGarant-woning aan de corporatie of ontwikkelaar terugverkoopt, ontvang je de terugkoopprijs: de oorspronkelijke koopsom plus of min een deel van de waardeontwikkeling. Hierdoor wordt de koperskorting op het oorspronkelijke aankoopbedrag weer verrekend met de corporatie of ontwikkelaar.

 

Delen van de waardeontwikkeling

De waardeontwikkeling deel je met de corporatie of ontwikkelaar volgens een, bij de verkoop vastgelegd, verdelingspercentage. Dit verdelingspercentage kan je terugvinden in de koopovereenkomst die je hebt getekend bij de aankoop van de woning. Het is gerelateerd aan het percentage van de bij aankoop verkregen prijsverlaging oftewel de ‘koperskorting’. Het delen van de waardeontwikkeling geldt zowel bij waardestijging- als bij waardedaling van de woning.

De getaxeerde waarde van de verbeteringen die je zelf hebt aangebracht, telt niet mee in de verrekening van de waardeverandering. Dit deel van de waardevermeerdering komt volledig jou toe.
In de tabel hieronder vind je enkele voorbeelden van de verdeling van de waardeontwikkeling tussen jou en de corporatie of ontwikkelaar*.

 

Koperskorting

Aandeel corporatie/
ontwikkelaar 
in waardeontwikkeling 

Jouw aandeel in de waardeontwikkeling

10%

15%

85%

15%

22,5%

77,5%

20%

30%

70%

25%

37,5%

62,5%


*De verhouding tussen het percentage van de koperskorting en de waardeverdeling is vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze tabel geldt wanneer je nu een woning koopt met KoopGarant. In het verleden waren ook andere verhoudingen mogelijk. 


Een voorbeeld: stel dat je nu 20% koperskorting krijgt op de marktwaarde bij aankoop, dan is bij de terugverkoop 30% van de waardeverandering voor de corporatie of ontwikkelaar en 70% voor jou.

Zie ook: uitgebreide rekenvoorbeelden.

Wil je al een indicatie krijgen van de terugkoopprijs van je woning? Maak dan een proefberekening.