Rekenvoorbeelden KoopGarant

Hieronder laten we 4 rekenvoorbeelden zien, waarbij de prijsverlaging bij aankoop 20% bedraagt en het aandeel in de waardeontwikkeling 70% is.
De regels over de bepaling van de verkoopprijs (uitgifteprijs) en de terugverkoopprijs zijn opgenomen in de Erfpacht- en KoopGarantbepalingen, de koopovereenkomst en de akte vestiging erfpacht. De prijsverlaging die je bij aankoop ontvangt, wordt in deze contractstukken ‘koperskorting’ genoemd.
Lees ook de uitleg over een KoopGarantwoning terugverkopen

 

Rekenvoorbeeld 1
Waardestijging zonder woningverbeteringen

  

Marktwaarde bij aankoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop 230.000
Waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000)  30.000
Deel waardestijging (70%) voor eigenaar  21.000
Terugverkoopprijs (160.000 + 21.000) 181.000

 

Rekenvoorbeeld 2
Waardestijging met woningverbeteringen

 

Marktwaarde bij aankoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugverkoop incl. verbeteringen 240.000
Marktwaarde bij terugverkoop excl. verbeteringen 230.000
Waarde-effect verbeteringen (240.000 -/- 230.000) 10.000
Overige waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000) 30.000
Deel waardestijging (70%) voor eigenaar 21.000
Terugverkoopprijs (160.000 + 10.000 + 21.000) 191.000

 

Rekenvoorbeeld 3
Waardedaling zonder woningverbeteringen

 

Marktwaarde bij aankoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop 180.000
Waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000) -/- 20.000
Deel waardedaling (70%) voor eigenaar -/- 14.000
Terugverkoopprijs (160.000 -/- 14.000) 146.000

 

Rekenvoorbeeld 4
Waardedaling met woningverbeteringen

 

Marktwaarde bij aankoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugverkoop incl. verbeteringen 190.000
Marktwaarde bij terugverkoop excl. verbeteringen 180.000
Waarde-effect verbeteringen (190.000 -/- 180.000) 10.000
Overige waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000) -/-20.000
Deel waardedaling (70%) voor eigenaar -/-14.000
Terugverkoopprijs (160.000 + 10.000 -/- 14.000) 156.000