KoopStart maakt een eigen woning bereikbaar

 

Kopen met KoopStart betekent dat je een woning koopt voor een lagere prijs dan de marktwaarde. De verkopende projectontwikkelaar,  woningcorporatie of gemeente verleent je namelijk een 'koperskorting'. 


De verlaagde koopprijs heeft als voordeel dat je nu misschien net wél een hypotheek kunt afsluiten en je tegelijkertijd profiteert van lagere maandlasten.

Als je op een later moment besluit de woning weer te verkopen, wordt de verkoopopbrengst verdeeld tussen jou en de aanbieder, waarvan je destijds de woning hebt gekocht (de projectontwikkelaar, de woningcorporatie of de gemeente). Deze partij deelt dan mee in de eventuele waardestijging of -daling van je woning.

 

Bekijk het overzicht om te zien welke ontwikkelaars, corporaties en gemeenten een licentie KoopStart hebben. 

 

Meer informatie over KoopStart

Het kopen van een woning is een belangrijke beslissing. Op deze website lees je meer over de werkwijze van KoopStart bij het kopen en afrekenen. Ook geven we een aantal rekenvoorbeelden over de aankoop en over de verdeling van de verkoopopbrengst.