Hoe werkt afrekenen bij verkoop of tussentijds?

 

Op het moment dat je jouw KoopStart-woning wilt verkopen, reken je af met de projectontwikkelaar of de woningcorporatie. Maar je kunt ook tussentijds met hen afrekenen.

 

Afrekenen bij verkoop

Als eigenaar van de woning kun je de KoopStart-woning op ieder moment vrij verkopen. In sommige gevallen geldt voor de eerste paar jaar een optionele terugkoop door de aanbieder. Als je van plan bent om te gaan verkopen, meld je dit schriftelijk bij de ontwikkelaar of corporatie. De woning wordt getaxeerd en de taxatiewaarde geldt als richtprijs voor de verkoopprijs.


Wanneer je de woning verkoopt wordt de verkoopopbrengsst verdeeld tussen de aanbieder en jou. Het deel van de aanbieder bestaat uit  de eerder verkregen koperskorting en het vastgelegde percentage van de waardeontwikkeling.  Er wordt dan afgerekend op basis van de gerealiseerde verkoopprijs. De ontwikkelaar of de corporatie deelt altijd mee in de waardeontwikkeling: in het geval van waardestijging, maar ook bij waardedaling van de woning. De waardestijging door zelf aangebrachte verbeteringen is volledig voor jou.*

Bij een ontwikkelaar geldt voor de verdeling van de waardeontwikkeling een verhouding van 1: 1,5 of 1: 1, in relatie tot de verstrekte koperskorting. Voor een corporatie geldt een verhouding van 1:1,5.

 

Voorbeeld: als je met 30% koperskorting je woning hebt gekocht, deelt de ontwikkelaar voor 30% mee in de waardeontwikkeling van je woning bij verhouding 1:1. Wanneer er sprake is van 1: 1,5 dan betekent dat dat de ontwikkelaar of corporatie voor 45% deelt in de waardeontwikkeling

 

Zie ook de uitleg over taxatie en bekijk ook de rekenvoorbeelden.

 

Tussentijds afrekenen

Je kunt na 3 jaar** ook  tussentijds afrekenen. Bijvoorbeeld na een schenking of bij het vrijkomen van spaargeld. Je wordt dan volledig eigenaar van de woning.

 

Na een gevalideerde taxatie vindt bij de notaris de afrekening én de overdracht van de grond plaats. Je rekent dan de koperskorting en een deel van de waardeontwikkeling af (Dat gaat op een zelfde manier als hierboven bij Afrekenen bij verkoop). De getaxeerde marktwaarde is hier bepalend voor het vaststellen van de waardeverandering. Alle afspraken hierover liggen vast in de KoopStartbepalingen, die deel uitmaken van het koopcontract.

 

*  Deze regeling voor zelf aangebrachte verbeteringen geldt voor woningverkopen met de KoopStartbepalingen van 1 maart 2022

** De restrictie van tussentijds afrekenen na 3 jaar geldt alleen voor woningverkopen met de KoopStartbepalingen van 1 maart 2022