Hoe werkt afrekenen bij verkoop of tussentijds?

 

Op het moment dat je je KoopStart-woning wil verkopen, reken je af met de projectontwikkelaar of de woningcorporatie. Maar je kunt ook tussentijds met ze afrekenen.

 

Afrekenen bij verkoop

Als eigenaar van de woning kun je de KoopStart-woning op ieder moment vrij verkopen. Als je van plan bent om te gaan verkopen, meld je dit schriftelijk bij de ontwikkelaar of corporatie.  
Bij verkoop moet je de verleende 'koperskorting' plus een deel van de ontwikkeling van de marktwaarde van de woning met de ontwikkelaar of corporatie afrekenen. Er wordt dan afgerekend op basis van de gerealiseerde verkoopprijs. Dit betekent dat de ontwikkelaar of corporatie altijd deelt in de waardeontwikkeling: in het geval van waardestijging, maar ook bij waardedaling van de woning. Hoe het vaststellen van de waardeontwikkeling precies werkt, lees je bij taxatie en bekijk ook de rekenvoorbeelden  .

 

Tussentijds afrekenen

Je kunt ook tussentijds afrekenen. Bijvoorbeeld na een schenking of bij het vrijkomen van spaargeld of vóór een verbouwing. Na taxatie vindt bij de notaris de afrekening én de overdracht van de grond plaats. Alle afspraken hierover liggen vast in de KoopStartbepalingen, die deel uitmaken van het koopcontract.

 

Verbouwingen

Wanneer je plannen hebt voor ingrijpende verbouwingen, adviseren we je om eerst met de ontwikkelaar of corporatie af te rekenen. Als je investering namelijk tot een waardestijging van de woning leidt en je daarna afrekent, wordt bij de afrekening deze waardestijging met de ontwikkelaar of corporatie gedeeld. Terwijl als je vóór de verbouwing afrekent, de waardeontwikkeling daarna geheel voor jou is.