De prijsverlaging die je bij de aankoop van een KoopStart-woning krijgt, wordt in de contracten die je sluit 'koperskorting' genoemd. Wanneer je na verloop van tijd je woning wilt verkopen, reken je af met de aanbieder (ontwikkelaar, corporatie of gemeente).

Koperskorting

Deze koperskorting is minimaal 10% en maximaal 50% en wordt berekend over de getaxeerde marktwaarde van de woning. De aanbieder bepaalt de hoogte van het percentage. Als je de woning doorverkoopt of het contract beëindigt, betaal je de koperskorting en een deel van de waardeontwikkeling van de woning aan de aanbieder. Zie ook hieronder bij Afrekenen. 

Vastleggen afspraken

Alle afspraken over de prijs, de koperskorting en waardedeling staan beschreven in de Erfpacht- en KoopStartbepalingen die horen bij de koopovereenkomst. Om de afspraken juridisch goed vast te leggen, wordt gebruik gemaakt van erfpacht. De erfpachtcanon koop je in één keer af en de erfpacht heeft dan verder geen financiële consequenties meer. Je kunt de woning dus later gewoon zonder erfpacht op de vrije markt verkopen. 

Afrekenen

Wanneer je de woning verkoopt, betaal je de 'koperskorting' én een van tevoren afgesproken percentage van de waardeontwikkeling* aan de aanbieder. Die waardeontwikkeling kan zowel een stijging als een daling van de marktwaarde van de woning betekenen. De aanbieder deelt dus mee in de waardestijging, maar ook in een eventuele waardedaling. De getaxeerde waardestijging als gevolg van door jou aangebrachte verbeteringen aan de woning, is volledig voor jou.*

Je kunt ook tussentijds na 3 jaar** met de aanbieder afrekenen. Hierna blijf je in de woning wonen en ben je volledig eigenaar.


* De regeling voor zelf aangebrachte verbeteringen geldt voor woningverkopen na 1 maart 2022.

** De restrictie van tussentijds afrekenen na 3 jaar geldt alleen voor woningverkopen na 1 maart 2022.