De prijsverlaging die je bij de aankoop van een KoopStart-woning krijgt, wordt in de contracten die je sluit 'koperskorting' genoemd. Deze koperskorting is minimaal 10% en wordt berekend over de getaxeerde marktwaarde van de woning. De ontwikkelaar of corporatie bepaalt de hoogte van het percentage. Als je de woning doorverkoopt of het contract beëindigt, moet je deze koperskorting weer terugbetalen aan de ontwikkelaar of corporatie. Zie ook hieronder bij Afrekenen.

 

Vastleggen afspraken

Alle afspraken over de prijs, de terugbetaling en waardedeling staan beschreven in de Erfpacht- en Koopstartbepalingen die horen bij de koopovereenkomst. Om de afspraken juridisch goed vast te leggen, wordt gebruik gemaakt van erfpacht. De erfpachtcanon koopt u in één keer af en de erfpacht heeft dan verder geen financiële consequenties meer. U kunt de woning dus later gewoon zonder erfpacht op de vrije markt verkopen.

 

Afrekenen

Wanneer je de woning verkoopt, moet je de 'koperskorting' én een van tevoren afgesproken percentage van de waardeontwikkeling* afrekenen met de ontwikkelaar of corporatie. Die waardeontwikkeling kan zowel een stijging als een daling van de marktwaarde van de woning betekenen. De ontwikkelaar of corporatie deelt dus mee in de waardestijging, maar ook in een eventuele waardedaling.

Je kunt ook tussentijds met de ontwikkelaar of corporatie afrekenen. Hierna blijf je in de woning wonen en ben je volledig eigenaar.

*Voor meer uitleg ga naar Hoe werkt afrekenen en bekijk de rekenvoorbeelden KoopStart.

 

 In de video krijg je op een duidelijke manier uitleg over een woning kopen met KoopStart:
 Waar in de video over korting wordt gesproken, gaat het om de zogenaamde 'koperskorting'.