In de onderstaande voorbeelden kun je zien hoe bij doorverkoop van je woning de opbrengst wordt verdeeld. Er zijn 2 situaties:

  1. waardestijging van de woning
  2. waardedaling van de woning


De prijsverlaging op de marktwaarde verschilt per projectontwikkelaar/woningcorporatie. In deze voorbeelden is uitgegaan van 30% koperskorting*.

 

Rekenvoorbeeld 1 Koop en verkoop met KoopStart bij waardestijging

KoopStart-woning kopen

 

 

Getaxeerde marktwaarde woning bij aankoop

 € 300.000

Af: verstrekte koperskorting

 

 

30%

   € 90.000

Betaalde koopprijs

  € 210.000

 

 

KoopStart-woning verkopen

 

Gerealiseerde verkoopprijs

 € 370.000

Af: getaxeerd waarde-effect verbeteringen**

 € 10.000

Gerealiseerde verkoopprijs zonder waarde-effect verbeteringen

 € 360.000

Waardeontwikkeling, te verdelen:

 € 360.000

 -

 € 300.000

  € 60.000

 

 

Verdeling verkoopprijs

 

Oorspronkelijke koperskorting

 € 90.000

Aandeel waardeontwikkeling voor aanbieder

30%

x

€ 60.000

 € 18.000

Deel van de verkoopprijs voor de aanbieder

 € 108.000

Deel van de verkoopprijs voor jou

 € 370.000

-

€ 108.000

 € 262.000

Rekenvoorbeeld 2 Koop en verkoop met KoopStart bij waardedaling 

KoopStart-woning kopen

 

 

 

 

Getaxeerde marktwaarde woning bij aankoop

 € 300.000

Af: verstrekte koperskorting

 

 

30%

 € 90.000

Betaalde koopprijs

 € 210.000

 

 

KoopStart-woning verkopen

 

Gerealiseerde verkoopprijs

 € 250.000

Af: getaxeerd waarde-effect verbeteringen**

 € 10.000

Gerealiseerde verkoopprijs zonder waarde-effect verbeteringen

 € 240.000

Waardeontwikkeling, te verdelen:

 € 240.000

 -

 € 300.000

 € -60.000

 

 

Verdeling verkoopprijs

 

Oorspronkelijke koperskorting

 € 90.000

Aandeel waardeontwikkeling voor aanbieder

30%

x

€ -60.000

 € -18.000

Deel van de verkoopprijs voor de aanbieder

 € 72.000

Deel van de verkoopprijs voor jou

 € 250.000

-

€ 72.000

 € 178.000

Wanneer je tussentijds afrekent met de aanbieder en daarna in de woning blijft wonen, gaat de berekening op dezelfde manier als hierboven.
Het gaat dan niet om de ‘Gerealiseerde verkoopprijs’ maar om de ‘Getaxeerde marktwaarde. Het bedrag dat je dan betaalt aan de aanbieder is hetzelfde als in de rekenvoorbeelden het ‘Deel van de verkoopprijs voor de aanbieder’.


Wanneer je de woning terug verkoopt aan de aanbieder, wordt er eenzelfde soort berekening gemaakt. In de Brochure KoopStart voor kopers, met tijdelijke aanbiedingsplicht vind je enkele rekenvoorbeelden.

 

* In de rekenvoorbeelden is het aandeel van de aanbieder gelijk aan de koperskorting (30%). Wanneer je hebt gekocht vóór 2024, kan er een andere verhouding gelden. De rekenvoorbeelden vallen dan natuurlijk anders uit.

 

** De regeling van de waardestijging door zelf aangebrachte verbeteringen geldt alleen voor woningen verkocht met de KoopStartbepalingen van 1 maart 2022. In de Brochure KoopStart voor kopers 16-04-2021 vind je de rekenvoorbeelden die van toepassing zijn op woningen verkocht met eerdere KoopStartbepalingen.