In de onderstaande voorbeelden kan je zien hoe de afrekening uitpakt bij doorverkoop van je woning bij:

  1. waardestijging van de woning
  2. waardedaling van de woning


De prijsverlaging op de marktwaarde verschilt per projectontwikkelaar/woningcorporatie. In deze voorbeelden is uitgegaan van 20% koperskorting en een waardedeling van 1:1 bij een verkoop door een projectontwikkelaar.

 

Rekenvoorbeeld 1

 

Koop en verkoop met KoopStart bij waardestijging

Marktwaarde bij verkoop

280.000

Koperskorting 20%

56.000

KoopStart verkoopprijs 

224.000

Verkoopopbrengst bij doorverkoop

Waarde-effect zelf aangebrachte verbeteringen **
Overige waardeontwikkeling

    330.000
           10.000
            40.000

Afrekening bewoner- ontwikkelaar

 

Koperskorting

56.000

Aandeel ontwikkelaar* in de waardeontwikkeling 20% x 40.000

             8.000

Je betaalt de ontwikkelaar de vergoeding

64.000

Je houdt over bij verkoop (330.000 _-/- 64.000)

266.000

 

 Rekenvoorbeeld 2

 

Koop en verkoop met KoopStart bij waardedaling 

Marktwaarde bij verkoop

280.000

Koperskorting 20%

56.000

KoopStart verkoopprijs 

224.000

Verkoopopbrengst bij doorverkoop
Waarde-effect zelf aangebrachte verbeteringen **
Overige waardeontwikkeling

         270.000
            10.000
  -/- 20.000

Afrekening bewoner- ontwikkelaar

 

Koperskorting

56.000

Aandeel ontwikkelaar* in de waardeontwikkeling 20% x 20.000

            -/- 4.000

Je betaalt de ontwikkelaar de vergoeding

52.000

Je houdt over bij verkoop (270.000 -/- 52.000) 218.000

 

** De regeling van de waardestijging door zelf aangebrachte verbeteringen geldt alleen voor woningen verkocht met de KoopStartbepalingen van 1 maart 2022. Bij Brochure KoopStart d.d 2021 vind je de rekenvoorbeelden die van toepassing zijn op woningen verkocht met eerdere KoopStartbepalingen.