In de onderstaande voorbeelden kan je zien hoe de afrekening uitpakt bij doorverkoop van je woning bij:

  1. Waardestijging van de woning
  2. Waardedaling van de woning

De prijsverlaging op de marktwaarde verschilt per projectontwikkelaar/woningcorporatie. In dit voorbeeld is uitgegaan van 20% koperskorting.

 

Rekenvoorbeeld 1
Koop en verkoop met KoopStart bij waardestijging

 

KoopStart-woning kopen 
Getaxeerde marktwaarde woning bij aankoop  200.000
Verstrekte koperskorting 20% 40.000
Koopstartprijs die je betaalt 160.000
   
KoopStart-woning verkopen
Gerealiseerde verkoopprijs (waardestijging 30.000) 230.000
Oorspronkelijke koperskorting 40.000
Aandeel waardestijging voor ontwikkelaar/corporatie*
30% x (230.000 - 200.000)
9.000
Totaal af te rekenen met de ontwikkelaar/corporatie 49.000
Je houdt over bij verkoop (230.000 - 49.000) 181.000

 

Rekenvoorbeeld 2
Koop en verkoop met KoopStart bij waardedaling 

 

KoopStart-woning kopen 
Getaxeerde marktwaarde woning bij aankoop  200.000
Verstrekte koperskorting 20% 40.000
Koopstartprijs die je betaalt 160.000
   
KoopStart-woning verkopen
Gerealiseerde verkoopprijs (waardedaling 20.000) 180.000
Oorspronkelijke koperskorting 40.000
Aandeel waardedaling voor ontwikkelaar/corporatie*
30% x (180.000 - 200.000)
-6.000
Totaal af te rekenen met de ontwikkelaar/ontwikkelaar 34.000
Je houdt over bij verkoop (180.000 - 34.000) 146.000

 

* De ontwikkelaar/corporatie deelt in de waardeontwikkeling voor 1,5 x het percentage van de koperskorting. In dit geval dus 1,5 x 20% = 30 %. Deze verhouding van 1 : 1,5 is vastgesteld door het ministerie van BZK.