Bij het kopen van een woning met KoopStart is een correct uitgevoerde taxatie erg belangrijk. Dit geldt wanneer je een woning koopt met KoopStart, maar ook als je de woning later doorverkoopt, terugverkoopt of wanneer je tussentijds afrekent. Een onafhankelijke taxateur stelt in alle gevallen een gevalideerd taxatierapport op.

Taxatie bij aankoop

Als je een KoopStart-woning koopt, is de woning getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. De kosten van deze taxatie komen voor rekening van de projectontwikkelaar of woningcorporatie. Je betaalt een koopprijs die bestaat uit de getaxeerde marktwaarde waarvan de  'koperskorting' is afgetrokken.

Taxatie bij tussentijdse afrekening

Je kunt tussentijds met de projectontwikkelaar of woningcorporatie afrekenen, waarna je in de woning blijft wonen. Tussentijds afrekenen kan vaak na 3 jaar. Kijk hiervoor in je koopovereenkomst van of in de notariële akte.

Er vindt dan een taxatie plaats. De kosten van de taxatie worden gedeeld. De taxateur stelt 2 taxatiewaarden vast:

  • De marktwaarde van de woning
  • De marktwaarde van de woning zónder de door jou zelf aangebrachte verbeteringen

Het verschil tussen deze 2 marktwaarden is het waarde-effect van de verbeteringen. Na de taxatie wordt de afrekenprijs vastgesteld. Het waarde-effect van de verbeteringen blijft buiten de afrekening en is 100% voor jou. Dit geldt als de Erfpacht- en KoopStartbepalingen van 1 maart 2022 of een latere versie van toepassing zijn.

Het kan dan zijn dat je het niet eens bent met de uitkomst van de taxatie. In dat geval is er een geschillenregeling. Ook de projectontwikkelaar of woningcorporatie kan daar een beroep op doen. Beide partijen wijzen dan een eigen taxateur aan en samen wijzen deze 2 taxateurs een e taxateur aan. De 3 taxateurs stellen dan samen de marktwaarde vast en die waarde is bindend.

Taxatie bij doorverkoop

Wanneer je de woning later weer verkoopt, bepaalt een taxateur vooraf:

  • De marktwaarde van de woning
  • De marktwaarde van de woning zónder de door jou zelf aangebrachte verbeteringen.

Het verschil tussen deze 2 marktwaarden is het waarde-effect van de zelf aangebrachte verbeteringen. De taxatiewaarde is een richtprijs voor de verkoop. De kosten van deze taxatie worden gedeeld.


Nadat je de woning hebt verkocht, wordt de verkoopopbrengst verdeeld tussen jou en de projectontwikkelaar of woningcorporatie. Het eerder getaxeerde waarde-effect van de verbeteringen blijft buiten de afrekening en is dus 100% voor jou. Dit laatste geldt als de Erfpacht- en KoopStartbepalingen van 1 maart 2022 en latere versies van toepassing zijn.

Mocht de verkoopopbrengst flink afwijken van de richtprijs, dan kan er een hertaxatie plaatsvinden. De werkwijze van zo'n hertaxatie is vergelijkbaar met de hiervoor beschreven geschillenregeling. De afrekening vindt dan plaats aan de hand van de getaxeerde marktwaarde.

 

Heb je een woning gekocht met KoopStartbepalingen voor 1 maart 2022, lees dan meer in de Brochure KoopStart voor kopers d.d. 2021.

Taxatie bij terugkoop

Wanneer je de woning terugverkoopt, vindt er ook een taxatie plaats. De kosten van de taxatie worden gedeeld. De taxateur stelt  taxatiewaarden vast:

  • De marktwaarde van de woning
  • De marktwaarde van de woning zónder de door jou zelf aangebrachte verbeteringen

Het verschil tussen deze twee marktwaarden is het waarde-effect van de verbeteringen. Na de taxatie wordt de terugkoopprijs vastgesteld. Het waarde-effect van de verbeteringen blijft buiten de afrekening en is 100% voor jou. Dit geldt als de Erfpacht- en KoopStartbepalingen van 1 maart 2022 en latere versies van toepassing zijn.

Ook hier is er de mogelijkheid van een geschillenregeling. Deze is het zelfde als bij Tussentijdse afrekening.

Taxatie-eisen

Bij de taxatie van een KoopStart-woning gelden een aantal eisen, zoals:

  • De taxateur mag niet betrokken zijn bij de transactie of de financiering.
  • De taxateur maakt gebruik van een gevalideerd taxatierapport.
  • Het taxatierapport mag op het moment van koop niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

Aanwijzing taxateur

Behalve bij de aankoop van de woning wijs je de taxateur aan in overleg met de partij waarvan je hebt gekocht. Neem dus eerst contact op met deze partij, geef niet zomaar een taxatieopdracht.

 

 Lees ook: