Bij het kopen van een woning met KoopStart is een correct uitgevoerde taxatie erg belangrijk. Dit geldt wanneer je een woning koopt met KoopStart, maar ook als je de woning later weer verkoopt. Een onafhankelijke taxateur stelt in beide gevallen een gevalideerd taxatierapport op.

 

Correcte taxatie

Als je een KoopStart-woning koopt, is de woning getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. De kosten van deze taxatie komen voor rekening van de ontwikkelaar of corporatie. Je betaalt de getaxeerde marktwaarde met aftrek van de 'koperskorting'.

 

Taxatie bij tussentijdse afrekening

Je kunt ook tussentijds met de ontwikkelaar of corporatie afrekenen, waarna je in de woning blijft wonen. Nadat de woning is getaxeerd, wordt de afrekenprijs vastgesteld. De kosten van de taxatie worden gedeeld.
Het kan dan zijn dat je het niet eens bent met de uitkomst van de taxatie. In dat geval is er een geschillenregeling. Ook de ontwikkelaar of corporatie kan daar een beroep op doen. Beide partijen wijzen dan een eigen taxateur aan en samen wijzen jullie een derde taxateur aan. De 3 taxateurs stellen dan samen de marktwaarde vast en die waarde is bindend.

 

Taxatie bij doorverkoop

Wanneer je de woning later weer verkoopt, bepaalt een taxateur vooraf de marktwaarde van je woning. Dit is dan een richtprijs voor de verkoop. De kosten van deze taxatie worden gedeeld.
Nadat je de woning hebt verkocht, reken je in principe met de ontwikkelaar of corporatie af op basis van de werkelijke verkoopopbrengst: je betaalt ze dan de volledige 'koperskorting' plus of min een deel van de waardeverandering van de woning. Mocht de verkoopopbrengst significant afwijken van de marktwaarde die voor start van de verkoop is getaxeerd, dan kan er een hertaxatie plaatsvinden. De werkwijze van zo'n hertaxatie is vergelijkbaar met de hiervoor beschreven geschillenregeling. De afrekening vindt dan plaats aan de hand van de getaxeerde marktwaarde.

 

Taxatie-eisen

Bij de taxatie van een KoopStart-woning geldt een aantal eisen, zoals:

  • De taxateur mag niet betrokken zijn bij de transactie of de financiering.

  • De taxateur maakt gebruik van een gevalideerd taxatierapport.

  • Het taxatierapport mag op het moment van koop niet ouder zijn dan 6 maanden.