Bij het kopen van een woning met KoopStart is een correct uitgevoerde taxatie erg belangrijk. Dit geldt wanneer je een woning koopt met KoopStart, maar ook als je de woning later weer verkoopt. Een onafhankelijke taxateur stelt in beide gevallen een gevalideerd taxatierapport op.

 

Correcte taxatie

Als je een KoopStart-woning koopt, is de woning getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. De kosten van deze taxatie komen voor rekening van de ontwikkelaar of corporatie. Je betaalt de getaxeerde marktwaarde met aftrek van de 'koperskorting'.

 

Taxatie bij tussentijdse afrekening

Je kunt ook tussentijds met de ontwikkelaar of corporatie afrekenen, waarna je in de woning blijft wonen. Tussentijds afrekenen kan na 3 jaar*.

Er vindt dan een taxatie plaats. De kosten van de taxatie worden gedeeld. De taxateur stelt 2 taxatiewaarden vast:

  • De marktwaarde van de woning
  • De marktwaarde van de woning zónder de door jou zelf aangebrachte verbeteringen

Het verschil tussen deze 2 marktwaarden is het waarde-effect van de verbeteringen. Na de taxatie wordt de afrekenprijs vastgesteld. Het waarde-effect van de verbeteringen blijft buiten de afrekening en is 100% voor jou. *

Het kan dan zijn dat je het niet eens bent met de uitkomst van de taxatie. In dat geval is er een geschillenregeling. Ook de ontwikkelaar of corporatie kan daar een beroep op doen. Beide partijen wijzen dan een eigen taxateur aan en samen wijzen jullie een 3e taxateur aan. De 3 taxateurs stellen dan samen de marktwaarde vast en die waarde is bindend.

 

Taxatie bij doorverkoop

Wanneer je de woning later weer verkoopt, bepaalt een taxateur vooraf:

  • de marktwaarde van je woning
  • de marktwaarde van de woning zónder de door jou zelf aangebrachte verbeteringen.

Het verschil tussen deze 2 marktwaarden is het waarde-effect van de zelf aangebrachte verbeteringen. De taxatiewaarde is een richtprijs voor de verkoop. De kosten van deze taxatie worden gedeeld.


Nadat je de woning hebt verkocht, reken je in principe met de ontwikkelaar of corporatie af op basis van de werkelijke verkoopopbrengst. Het eerder getaxeerde waarde-effect van de verbeteringen blijft buiten de afrekening en is dus 100% voor jou.*

Mocht de verkoopopbrengst significant afwijken van de richtprijs, dan kan er een hertaxatie plaatsvinden. De werkwijze van zo'n hertaxatie is vergelijkbaar met de hiervoor beschreven geschillenregeling. De afrekening vindt dan plaats aan de hand van de getaxeerde marktwaarde.

 

 * De regeling van de waardestijging door zelf aangebrachte verbeteringen en de restrictie dat afrekenen na 3 jaar mogelijk is, geldt alleen voor woningen die verkocht zijn met de KoopStartbepalingen van 1 maart 2022. Lees  in de Brochure KoopStart voor kopers d.d. 2021 de regeling die van toepassing is voor woningen die verkocht zijn met eerdere bepalingen.

 

Taxatie-eisen

Bij de taxatie van een KoopStart-woning geldt een aantal eisen, zoals:

  • De taxateur mag niet betrokken zijn bij de transactie of de financiering.
  • De taxateur maakt gebruik van een gevalideerd taxatierapport.
  • Het taxatierapport mag op het moment van koop niet ouder zijn dan 6 maanden.

 

 Lees ook: