Hier vind je de meest gestelde vragen over KoopStart. Staat je vraag hier niet bij? Neem dan contact op via info@opmaat.nl.

Hoe wordt de KoopStartprijs (koopsom) bepaald bij verkoop? En kun je onderhandelen over deze prijs?

 

Een onafhankelijke taxateur stelt de marktwaarde van de Koopstartwoning vast en legt deze vast in een gevalideerd taxatierapport. De ontwikkelaar of de corporatie biedt de woning aan voor een lagere prijs dan deze marktwaarde. Deze prijsverlaging heet in de contracten 'koperskorting'. De marktwaarde min de koperskorting is de KoopStartprijs. Deze KoopStartprijs is niet onderhandelbaar, omdat de prijs rechtstreeks afgeleid is van de getaxeerde marktwaarde.

Wie bepaalt welke taxateur de waarde vaststelt bij KoopStart?

Bij de verkoop van een woning met KoopStart wordt de taxateur aangewezen door de verkopende ontwikkelaar of corporatie.

Wanneer jij de KoopStartwoning later wilt doorverkopen, of tussentijds KoopStart  wilt beëindigen, selecteren beide partijen in onderling overleg de taxateur. In alle gevallen moet de taxateur voldoen aan landelijke normen voor wat betreft onafhankelijkheid, kwaliteit en plaatselijke kennis. 

Kan ik zelf de taxateur opdracht geven voor de doorverkoop of bij de tussentijdse beëindiging?

Nee, de ontwikkelaar of de corporatie verstrekt de opdracht nadat de taxateur is geselecteerd.

Hoe lang is een taxatierapport geldig?

Het taxatierapport is 6 maanden geldig vanaf de waardepeildatum van het rapport. Voor die tijd moet de koopovereenkomst zijn getekend.

Aan welke eisen moet de taxateur voldoen?

De taxateur moet onafhankelijk zijn en de afgelopen 2 jaar niet betrokken zijn geweest bij de verkoop of financiering van de woning. Ook moet de taxateur qua vestigingsplaats voldoen aan de "Werkgebied Regeling Taxateur" en gebruik maken van een gevalideerd taxatierapport. zie ook Taxatie KoopStartwoning.

Ik wil mijn woning met KoopStart doorverkopen. Hoe pak ik dat aan?

Je stuurt een aangetekende brief aan de ontwikkelaar of corporatie van wie je de woning hebt gekocht. Hierin geef je aan dat je de woning gaat verkopen. De ontwikkelaar of corporatie neemt na ontvangst van de brief contact met jou op en zal aangeven hoe het verdere traject in zijn werk gaat. Zie ook Hoe werkt afrekenen.

Mag ik de woning na aankoop direct doorverkopen?

Bij bestaande bouw is dit mogelijk. Bij nieuwbouw moet de woning eerst opgeleverd zijn.

Wie kiest de taxateur bij doorverkoop en wie betaalt deze?

De kosten worden gedeeld, ieder betaalt de helft. Gaat de doorverkoop niet door dan betaal jij als verkoper de gemaakte kosten.

Waarom moet mijn woning eerst getaxeerd worden wanneer ik deze wil doorverkopen?

Een taxatie van de woning geeft zowel de KoopStarteigenaar als de ontwikkelaar/corporatie een beeld welk bedrag er bij verkoop verrekend moet worden. Het uiteindelijke vergoedingsbedrag wat jij als eigenaar moet betalen aan de ontwikkelaar/corporatie wordt berekend aan de hand van de gerealiseerde verkoopprijs. Zie ook Hoe werkt afrekenen

Hoe wordt de vergoeding berekend die ik bij verkoop moet betalen aan de ontwikkelaar of corporatie?

De vergoeding die je moet betalen bestaat uit het bedrag van de oorspronkelijke koperskorting en het aandeel van de ontwikkelaar of corporatie in de waardeontwikkeling. Dit aandeel in de waardeontwikkeling bedraagt anderhalf maal het percentage van de koperkorting. Zie ook de rekenvoorbeelden.

Ik wil de KoopStartregeling beëindigen. Hoe pak ik dat aan?

Je stuurt een aangetekende brief aan de corporatie of ontwikkelaar van wie je de woning hebt gekocht. In deze brief schrijf je dat je de KoopStartregeling wilt beëindigen. De ontwikkelaar of woningcorporatie neemt na ontvangst van de brief contact met jou op en zal je uitleggen hoe de beëindiging in zijn werk gaat.

Mag ik de KoopStartregeling direct na aankoop beëindigen?

Bij bestaande bouw is dit mogelijk. Bij nieuwbouw moet de woning eerst opgeleverd zijn.

Wie kiest de taxateur bij de tussentijdse beëindiging en wie betaalt deze?

De kosten worden gedeeld, ieder betaalt de helft. Gaat de tussentijdse beëindiging niet door, dan betaal jij als eigenaar de gemaakte kosten.

Mijn woning is getaxeerd en ik ben het niet eens met de getaxeerde waarde. Kan ik daar bezwaar tegen maken?

Als je eigenaar bent van de woning en het niet eens bent met de getaxeerde waarde, dan kun je dat kenbaar maken aan de ontwikkelaar of corporatie en aangeven dat je gebruik wilt maken van de geschillenregeling. zie ook Taxatie KoopStart.

Hoe wordt de vergoeding berekend die ik bij de beëindiging moet betalen aan de ontwikkelaar of corporatie?

De vergoeding die je moet betalen bestaat uit het bedrag van de oorspronkelijke koperskorting en het aandeel van de ontwikkelaar of corporatie in de  waardeontwikkeling. Dit aandeel in de waardeontwikkeling bedraagt anderhalf maal het percentage van de koperkorting.

Wie kan gebruik maken van de geschillenregeling?

Zowel jij als eigenaar als de corporatie of ontwikkelaar kan gebruik maken van de geschillenregeling.

Hoe werkt de geschillenregeling?

Bij de geschillenregeling wijs jij als eigenaar een taxateur aan en wijst de ontwikkelaar of corporatie een taxateur aan. Deze 2 taxateurs wijzen gezamenlijk een 3e taxateur aan. Deze 3 taxateurs mogen niet eerder bij deze verkoop betrokken zijn geweest. Gezamenlijk stellen zij de waarde van jouw woning vast en deze wordt vastgelegd in een gevalideerd taxatierapport en is bindend voor beide partijen. De kosten voor de geschillenregeling worden gedeeld door jou en de ontwikkelaar of corporatie.

 

Ik wil mijn KoopStart-woning verbouwen, mag ik de hypotheek verhogen?

Voor het verhogen van de financiering op een KoopStart-woning is toestemming van de  ontwikkelaar of woningcorporatie vereist wanneer het bedrag hoger wordt dan is toegestaan volgens de KoopStart-bepalingen. Neem dus altijd tijdig contact hen op om te vragen of er toestemming nodig is. Waarschijnlijk zal er gevraagd worden om een recent taxatierapport, de offerte van de hypotheekverstrekker en de koopovereenkomst/akte van levering ten tijde van aankoop, om het verzoek te kunnen beoordelen. Maar uw corporatie/ontwikkelaar kan ook een andere werkwijze hanteren.  Voor uw hypotheekadviseur is deze informatie voor uw aanvraag beschikbaar.

 

Mag ik de hypotheek verhogen om een consumptief krediet af te lossen?

Voor het verhogen van de financiering op een KoopStart-woning is toestemming van de  ontwikkelaar of woningcorporatie vereist. Onder de Nationale Hypotheek Garantie kan geen consumptief krediet worden overgesloten in de hypotheek, dus dan zal er ook ontheffing voor NHG gevraagd moeten worden. Deze aanvraag wordt over het algemeen niet goedgekeurd.

 

Mijn partner en ik gaan uit elkaar en 1 van ons wil in onze KoopStart-woning blijven wonen. Hoe regelen we dit financieel?

Het is belangrijk de afrekening met betrekking tot jullie woning goed te regelen. Om te beginnen is er toestemming nodig van de corporatie/ontwikkelaar om de erfpacht op 1 naam te zetten. Daarnaast zal de woning getaxeerd moeten worden.

Op basis van de taxatiewaarde berekenen jullie het fictieve vergoedingsbedrag (als zijnde dat jullie op dat moment zouden afrekenen met de corporatie/ontwikkelaar). Dit vergoedingsbedrag bereken je als volgt: Het bedrag wat jullie aan koperskorting hebben gekregen plus/min het aandeel in de waardeontwikkeling. Het percentage waarin jullie delen in de waardeontwikkeling kun je vinden in de koopovereenkomst van destijds.


Op basis van dit fictieve vergoedingsbedrag rekenen jullie met elkaar af, de vertrekkende partij betaalt zijn/haar deel aan de partij die de woning op zijn/haar naam krijgt. Een financieel adviseur kan jullie hier bij helpen.