Alle particuliere nieuwsberichten

Persbericht SVn en Stichting OpMaat

Meer betaalbare koopwoningen voor starters met Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen 

 

Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen maakt het vanaf eind 2024 mogelijk om meer nieuwbouwwoningen betaalbaar aan te bieden aan starters met middeninkomens. Via het fonds worden woningen met een koperskorting van maximaal 70.000 euro verkocht. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en Stichting OpMaat gaan het fonds gezamenlijk uitvoeren. 

Oprichting Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in een Kamerbrief op 24 juni bekendgemaakt dat SVn en OpMaat gezamenlijk het fonds gaan beheren en uitvoeren. SVn is een ervaren fondsmanager en OpMaat is de initiatiefnemer van het fonds en beschikt over ruime expertise in koopoplossingen. Het fonds gaat eind 2024 van start. “Wij zijn er trots op dat we samen met OpMaat onze rol in het stimuleren van een groter aanbod van betaalbare nieuwbouwwoningen voor starters gaan versterken”, aldus Arjen Gielen, SVn-bestuursvoorzitter. 

Doel

Het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen heeft tot doel meer nieuwbouwwoningen betaalbaar te maken voor starters met middeninkomens. Ontwikkelaars kunnen bij het fonds een aanvraag indienen, waarmee woningen voor een lagere prijs dan de marktwaarde aan de starter kunnen worden verkocht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande KoopStart-regeling. De koperskorting die de starter bij aankoop ontvangt, vloeit bij verkoop terug in het fonds. “Ik ben blij dat er nu een landelijke oplossing komt voor het aanbod van betaalbare koopwoningen voor mensen die tussen wal en schip vallen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we dit samen met SVn tot een groot succes gaan maken”, aldus Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van OpMaat.

Kenmerken fonds

Het Rijk heeft voor dit jaar € 70 miljoen beschikbaar gesteld voor het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. In het eerste jaar kan het fonds hierdoor voor 1.680 woningen een bijdrage verstrekken. Dit aantal kan in de loop van de eerste 10 jaar oplopen tot 2.400 woningen. Belangrijke kenmerken van het fonds:

  • Het fonds is bedoeld voor nieuwbouw.
  • De maximale marktwaarde van de betreffende woningen is de betaalbaarheidsgrens (€ 390.000 in 2024).
  • De zogeheten koperskorting per woning bedraagt maximaal € 70.000 en is het verschil tussen de marktwaarde en de verkoopprijs van de woning.
  • Koopstarters met een inkomen tot twee keer modaal (ca. € 83.000) komen in aanmerking.
  • Ook de projectontwikkelaars leveren een bijdrage van 25% in de koperskorting.
  • Het fonds heeft een revolverende werking.


Werking

Een projectontwikkelaar doet een aanvraag bij het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. De woningen worden via het fonds verkocht met de KoopStart-regeling. De starter krijgt hierbij een koperskorting op de marktwaarde. Op het moment dat de eerste koper de woning doorverkoopt, ontvangt het fonds de koperskorting retour en deelt mee in de waardeontwikkeling van de woning. Dit geld zet het fonds weer in voor nieuwe projecten. Zo blijft het budget bestemd voor toekomstige koopstarters.

 

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

OpMaat werkt met taxatiebranche aan complextaxatie

OpMaat is bezig met de ontwikkeling van een nieuw model taxatierapport voor complexmatige taxaties van nieuwbouw.

Lees meer

ING financiert KoopStart en KoopGarant

ING gaat vanaf medio juli financieringen verstrekken voor woningen die worden aangekocht met KoopStart en KoopGarant. 

Lees meer