Alle particuliere nieuwsberichten

In het groene Nijkerk worden 165 woningen gebouwd. Het project OostStreeck heeft een rijke architectuur met natuurlijke materialen. De woningen zijn energieneutraal en komen in een klimaatadapatieve omgeving met veel bestaand groen, zo wordt er een duurzaam en levensloopbestendige wijk neergezet. Er wordt een divers woningaanbod gerealiseerd, van vrijstaande villas en appartementen tot rijwoningen. Zowel in de koop als in de huur. Acht starterswoningen zijn aangeboden met de inzet van KoopStart. De woningen zijn inmiddels allen gereserveerd voor €301.000, de belangstelling was overweldigend.  

 
KoopStart 
De verkoop van het project verloopt goed. Inmiddels zijn alle woningen van het project OostStreeck in fase 1 verkocht en voor fase 2, welke onlangs gestart is met de verkoop, staan alle woningen in optie. Dankzij de inzet van KoopStart hebben ook koopstarters op de woningmarkt een kans gemaakt op het kopen van een huis.  
 

Angelique Hensen, van SamenThuis, is enthousiast over KoopStart.  “Met de inzet van KoopStart hebben we koopstarters in Nijkerk kunnen helpen aan een woning. De toekomstige bewoners komen allemaal uit Nijkerk of omgeving, het zijn jonge stellen en alleenstaanden. Deze doelgroepen bieden we hiermee een kans om een woning te kopen, voor wie het lastig is een passende woning te vinden. Op deze manier kunnen ze in hun geliefde Nijkerk blijven wonen of werken.”  

 
Prettige samenwerking 
Samen Thuis heeft in het verleden al eerder KoopStart ingezet, bij het woonproject Wonen op de Westerwal in Oudewater. “Daar waar het mogelijk is, willen we KoopStart opnieuw inzetten. De samenwerking met Stichting OpMaat verloopt prettig én we dragen op deze manier bij aan de grote vraag naar starterswoningen”, aldus Angelique. 
 

Gerelateerde nieuwsartikelen

OpMaat werkt met taxatiebranche aan complextaxatie

OpMaat is bezig met de ontwikkeling van een nieuw model taxatierapport voor complexmatige taxaties van nieuwbouw.

Lees meer

ING financiert KoopStart en KoopGarant

ING gaat vanaf medio juli financieringen verstrekken voor woningen die worden aangekocht met KoopStart en KoopGarant. 

Lees meer