Veelgestelde Vragen over Koopcomfort

Hier vindt u de meest gestelde vragen over onze producten Staat uw vraag hier niet bij?Neem dan contact op met onze klantenservice via info@opmaat.nl of op 033 - 4621223

 • bekijk antwoord

  Hoe wordt de Koopcomfortprijs vastgesteld en is deze onderhandelbaar?

  De marktwaarde van de Koopcomfortwoning wordt vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. De taxateur legt de marktwaarde vast in een gevalideerd taxatierapport.
  De Koopcomfortprijs is gelijk aan de marktwaarde en is daarom niet onderhandelbaar.

 • bekijk antwoord

  Wie bepaalt welke taxateur de waarde van de woning vaststelt bij Koopcomfort?

  Bij de verkoop van een woning met Koopcomfort wordt de taxateur aangewezen door de verkopende corporatie.

  Wanneer u de Koopcomfortwoning wilt verkopen aan de corporatie zijn er 2 mogelijkheden:

  • De taxateur wordt aangewezen door de corporatie. De kosten van de taxatie komen voor rekening van de corporatie.
  • U als verkoper kunt een keuze maken uit een aantal taxateurs, die door de corporatie zijn voorgedragen. U deelt de kosten van de taxatie met de corporatie.
 • bekijk antwoord

  Kan ik mijn Koopcomfortwoning financieren met NHG?

  Een Koopcomfortwoning kan met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) worden gefinancieerd.

  Woningcorporaties hebben de keuze om bij het financieren van een Koopcomfortwoning NHG verplicht te stellen. Als koper bent u dan verplicht om een hypotheek met NHG af te sluiten.

  Als koper kunt u dan alleen met toestemming van de woningcorporatie ontheffing van deze verplichting krijgen.

 • bekijk antwoord

  Ik heb als huurder verbeteringen aangebracht in mijn woning. Moet ik daarvoor opnieuw betalen als ik mijn woning koop?

  De taxateur zal de waarde van uw woning vaststellen zonder rekening te houden met de verbeteringen die u zelf als huurder heeft aangebracht. Als u koopt betaalt u dus niet opnieuw voor deze verbeteringen.
  Wanneer u de woning ter zijner tijd gaat verkopen aan de corporatie, dan zullen de verbeteringen die u als huurder had aangebracht wel gewaardeerd worden.

 • bekijk antwoord

  Ik wil mijn Koopcomfortwoning verkopen. Wat moet ik doen?

  U stuurt een aangetekende brief aan de woningcorporatie van wie u uw woning heeft gekocht. in deze brief schrijft u dat u de woning wilt verkopen.

  De woningcorporatie neemt na ontvangst van uw brief contact met u op. De corporatie legt uit hoe de verkoop in zijn werk zal gaan.

 • bekijk antwoord

  Mijn woning is getaxeerd en ik ben het niet eens met de waarde. Kan ik daar bezwaar tegen maken?

  Als u eigenaar bent van de woning en u bent het niet eens met de getaxeerde waarde, dan kunt u dat kenbaar maken aan de corporatie. U kunt dan gebruik maken van de geschillenregeling.

   

  Geschillenregeling

  Bij de geschillenregeling wijst u als verkoper een taxateur aan, de corporatie wijst een taxateur aan, en deze 2 taxateurs wijzen gezamenlijk een 3e taxateur aan. Deze 3 taxateurs mogen niet eerder bij deze verkoop betrokken zijn geweest. Gezamenlijk stellen zij de waarde van uw woning vast en dit wordt vastgelegd in een gevalideerd taxatierapport. Deze waarde is bindend voor beide partijen. De kosten voor de geschillenregeling worden gedeeld door de corporatie en u als verkoper.

   

  Huurder

  Als u de woning nu huurt en u bent het niet eens met de getaxeerde waarde van de woning, dan kunt u besluiten niet over te gaan tot de koop van de woning. In dat geval kunt u gewoon blijven huren.

 • bekijk antwoord

  Kan ik mijn Koopcomfortwoning aan iemand anders verkopen?

  De hoofdregel bij Koopcomfort is dat een woning altijd wordt teruggekocht door de corporatie en niet vrij op de markt verkocht kan worden.

  Overdragen aan uw partner is altijd mogelijk. Overdragen aan kinderen kan alleen indien de corporatie deze optionele bepalingen in de Erfpacht- en Koopcomfortbepalingen van toepassing heeft verklaard.

  Om de woning over te dragen aan uw partner of kinderen heeft u altijd toestemming nodig van de corporatie. In geval van kinderen kan het zijn dat in dit project bijvoorbeeld alleen ouderen mogen wonen. Neem in dit soort gevallen altijd tijdig contact op met de corporatie.

 • bekijk antwoord

  Mag ik mijn Koopcomfortwoning verhuren nu ik een jaar naar het buitenland ga?

  Bij Koopcomfort geldt een zelfbewoningsplicht. Dit houdt in dat u als eigenaar de woning zelf moet bewonen en niet mag verhuren.

  Het kan zijn dat u de woning wil verhuren wanneer u een jaar naar het buitenland gaat. U kunt dan bij de corporatie een verzoek indienen om ontheffing te krijgen voor de zelfbewoningsplicht. De corporatie bepaalt of u toestemming krijgt om tijdelijk te verhuren.

  In de meeste gevallen is het ook nodig toestemming van de hypotheekverstrekker/ bank te vragen wanneer u uw Koopcomfortwoning wilt verhuren.