Hoe werkt Koopcomfort?

Ruim 20 corporaties in Nederland verkopen woningen met Koopcomfort. Hier leest u welke stappen u moet ondernemen bij de koop van een Koopcomfortwoning.

Aanbieders van Koopcomfortwoningen

Voor een woning met Koopcomfort kunt u terecht bij meerdere woningcorporaties. Deze kunt u vinden via de kaart van Nederland op deze pagina. Deze corporaties kunnen u alles vertellen over hun aanbod en meer gedetailleerde informatie geven over het kopen van de woning en de voorwaarden.

De Koopcomfort koopovereenkomst

Wanneer u een woning met Koopcomfort wilt kopen, zal de verkoopmedewerker of makelaar van de corporatie u in een gesprek de voorwaarden van Koopcomfort uitleggen. De afspraken over onder andere de terugkoop en de taxatie van de woning, zijn vastgelegd in het koopcontract. Met de ondertekening van dit contract verplicht u zich in principe tot het kopen van de woning. De wettelijke bedenktijd van 3 werkdagen is ook op een Koopcomfort-koopovereenkomst van toepassing.

Erpachtregeling

Een belangrijk punt dat geregeld wordt in de Erfpacht- en Koopcomfortvoorwaarden is de terugkoopgarantie: u krijgt de zekerheid dat de corporatie op termijn de woning terugkoopt. Deze garantie is verankerd door erfpacht, waardoor u de woning in eerste instantie niet aan andere partijen kunt aanbieden. In de praktijk heeft dit voor u verder geen gevolgen.

Het werkt als volgt: de grond waarop uw woning staat, wordt door de woningcorporatie uitgegeven in erfpacht, waarbij de canon eeuwigdurend wordt afgekocht. Deze afkoopsom is een onderdeel van de verkoopprijs. U betaalt dus geen jaarlijkse canon.

Ontbindende voorwaarden

De gebruikelijke ontbindende voorwaarden zijn ook van toepassing bij een woning die u koopt met Koopcomfort. Dat betekent dat u een aantal weken de tijd hebt om de financiering rond te krijgen. Mocht dat niet lukken, dan vervalt de overeenkomst alsnog.

Financiering

U kunt een Koopcomfortwoning kopen met eigen geld, een hypotheek of een combinatie van beiden. U bent daar geheel vrij in. Ook de rentevast periode en het soort hypotheek kunt u zelf bepalen. De hypotheekrente is gewoon fiscaal aftrekbaar. De hypotheek kan wel aan een maximum gebonden zijn.

Bij veel corporaties moet u de woning financieren met Nationale Hypotheek Garantie (NHG, zie ook www.nhg.nl). Op deze manier is uw hypotheek gegarandeerd afgestemd op uw persoonlijke situatie. Bovendien betaalt u een lagere rente dan zonder NHG. Wanneer u onverhoopt en buiten uw schuld om in financiƫle problemen komt, dan lost de NHG uw restschuld af.

Kosten koper

Wanneer u een bestaande woning koopt, betaalt u als koper meestal de 'kosten koper': de notariskosten voor de overdracht en 2% overdrachtsbelasting. Bij een nieuwbouwwoning maken de kosten onderdeel uit van de verkoopprijs.

De kosten van financiering komen altijd voor uw rekening. Het gaat dan onder andere om de afsluitkosten voor de hypotheek die u aan de bank betaalt, de premie voor de Nationale Hypotheek Garantie en de notariskosten voor de hypotheekakte. Bij een bestaande woning zijn de bijkomende kosten in totaal ongeveer 5% van de koopsom.

De overdracht

Nadat u de financiering heeft geregeld, kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden. U bent vanaf dat moment de eigenaar van de woning.

Terugkoopgarantie

Wanneer u uw Koopcomfortwoning op enig moment wilt verkopen, biedt u de woning weer aan de corporatie te koop aan. Een onafhankelijk taxateur zal volgens vastgelegde taxatierichtlijnen uw woning taxeren op kosten van de corporatie. De verkoop kan binnen 3 maanden plaatsvinden. Voorwaarde hierbij is wel dat u uw medewerking bij de verkoop verleent. Wanneer u het niet eens bent met de taxatie kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. De corporatie kan u hier meer over vertellen.