Een Koopgarantwoning terugverkopen

Koopgarant terugverkopen

Terugkoopgarantie 

Heeft u verhuisplannen en wilt u uw Koopgarantwoning weer verkopen? Dan biedt u de woning te koop aan bij de corporatie of ontwikkelaar waarvan u hem destijds heeft gekocht. Deze corporatie of ontwikkelaar koopt in principe binnen 3 maanden de woning van u terug. U kunt u de woning dus niet verkopen aan een andere partij. Een aantal corporaties heeft het terugkopen uitbesteed aan OpMaat of aan een makelaar. Soms is er een mogelijkheid tot tussentijds afkopen van de Koopgarantregeling.

Proces van terugverkopen

De corporatie of ontwikkelaar zal u informeren over het proces van terugverkopen van uw woning. Zo zal de woning worden getaxeerd en wordt hierna een terugkoopprijsberekening gemaakt. Lees de algemene informatie over de taxatie bij terugverkopen, de terugkoopprijs-berekening en de geschillenregeling.

Terugkoopbegeleiding door OpMaat

Sommige corporaties en ontwikkelaars hebben het terugkopen van Koopgarantwoningen uitbesteed aan OpMaat. In dat geval neemt het terugkoopteam van OpMaat het gehele terugkoopproces van de corporatie of ontwikkelaar over. OpMaat begeleidt dan namens hen de terugkoop uw woning, volgens de geldende richtlijnen. 

Begeleidt OpMaat de terugkopen namens uw corporatie of ontwikkelaar? Meld dan gewoon aan de corporatie of ontwikkelaar dat u uw woning wilt verkopen. Vervolgens neemt een medewerker van OpMaat contact met u op. Lees alles over de procedure bij terugverkopen met terugkoopbegeleiding.