De berekening van de terugkoopprijs

Verrekening en delen van de waardeontwikkeling

Op het moment van terugverkoop van een Koopgarantwoning aan de corporatie of ontwikkelaar, ontvangt u de terugkoopprijs: de oorspronkelijke koopsom plus of min een deel van de waardeontwikkeling. Hierdoor wordt de oorspronkelijk ontvangen prijsverlaging weer verrekend met de corporatie of ontwikkelaar. 

Delen waardeontwikkeling

U deelt de waardeontwikkeling met de corporatie of ontwikkelaar volgens een bij  de verkoop vastgelegd verdelingspercentage. Dit verdelingspercentage kunt u terugvinden in de koopovereenkomst die u heeft getekend bij aankoop van uw woning. Het is gerelateerd aan het percentage van de bij aankoop verkregen prijsverlaging oftewel de ‘koperskorting’. Het delen van de waardeontwikkeling geldt zowel bij waardestijging- als bij waardedaling van de woning.
De getaxeerde waarde van de door u zelf aangebrachte verbeteringen telt niet mee in de verrekening van de waardeverandering. Dit deel van de waardevermeerdering komt u voor de volle 100% toe.

In de tabel hieronder vindt u enkele voorbeelden van de verdeling van de waardeontwikkeling tussen u en de corporatie of ontwikkelaar*.

Koperskorting

Aandeel corporatie/ ontwikkelaar in waardeontwikkeling 

Uw aandeel in de waardeontwikkeling

10%

15%

85%

15%

22,5%

77,5%

20%

30%

70%

25%

37,5%

62,5%

*De verhouding tussen het percentage van de koperskorting en de waardeverdeling is vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze tabel geldt wanneer u nu een woning koopt met Koopgarant. In het verleden golden ook andere verhoudingen. 

Bijvoorbeeld: indien u 20% koperskorting krijgt op de marktwaarde bij aankoop, is bij de terugverkoop 30% van de waardeverandering voor de corporatie of ontwikkelaar en de overige 70% is voor u.