De geschillenregeling

Als u het niet eens bent met de taxatie van uw Koopgarantwoning bij het terugverkopen, kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Ook de corporatie of ontwikkelaar kan een beroep doen op de geschillenregeling.

3 taxateurs

De geschillenregeling houdt in dat zowel u als de corporatie of ontwikkelaar een taxateur kiest. Vervolgens wijzen deze 2 taxateurs een 3e taxateur aan. Deze 3 taxateurs mogen gedurende 2 jaar voor het aanbod tot terugkoop niet bij de aankoop of terugverkoop van de woning betrokken zijn geweest. Met zijn drieĆ«n -tegelijkertijd- taxeren de taxateurs vervolgens uw woning en stellen gezamenlijk de marktwaarde vast. Deze waarde is bindend voor zowel u als voor de corporatie of ontwikkelaar. 

N.B. Houd er wel rekening mee dat door het inroepen van de geschillenregeling de periode van 3 maanden verlengd kan worden. Daarnaast kan de waarde hoger, maar ook lager uitvallen. 

Kosten geschillenregeling

De kosten van de geschillenregeling worden tussen u en de corporatie of ontwikkelaar gedeeld, ongeacht welke partij een beroep op de geschillenregeling doet.