Terugkoopbegeleiding door OpMaat

Veel corporaties en ontwikkelaars besteden het terugkopen van Koopgarantwoningen uit aan Stichting OpMaat. OpMaat is de ontwikkelaar van Koopgarant en is zeer ervaren en deskundig op het gebied van de Koopgarantregeling en in het terugkopen van Koopgarantwoningen.

Wilt u uw Koopgarantwoning terugverkopen? Meld dit dan altijd eerst bij de corporatie of ontwikkelaar. Zij zullen u informeren en het aangeven als OpMaat de terugkoop namens hen begeleidt. Een medewerker van het terugkoopteam van OpMaat neemt vervolgens contact met u op en informeert u dan over de verdere procedure. Deze medewerker is voor u het eerste aanspreekpunt en is gedurende het hele proces verantwoordelijk voor de terugverkoopbegeleiding van uw woning.

Het terugkoopteam neemt het terugkoopproces geheel van de corporatie of ontwikkelaar over. Wij zijn voor u als verkoper en ook voor andere betrokkenen (zoals de taxateur(s) en notaris) het eerste aanspreekpunt. Waar nodig hebben wij uiteraard overleg met de corporatie of ontwikkelaar. 

Procedure voor terugverkopen met terugkoopbegeleiding

Datum overdracht
In principe zal uw woning binnen 3 maanden na deze melding worden teruggekocht door de corporatie of ontwikkelaar. Wilt u liever een andere termijn voor de overdracht? Bespreek dit dan met uw contactpersoon van OpMaat. Deze neemt contact op met de corporatie of ontwikkelaar om de mogelijkheden te overleggen.

De periode van 3 maanden kan mogelijk ook langer zijn wanneer er een beroep wordt gedaan op de geschillenprocedure door u of door de corporatie of ontwikkelaar. 

N.B. Besluit u gedurende het terugkoopproces toch af te zien van terugkoop? Dan worden alle door de corporatie of ontwikkelaar gemaakte kosten in verband met de terugkoop, zoals taxatiekosten, bij u in rekening gebracht.

Stappenplan

Het volledige terugkoopproces staat beschreven in het Stappenplan. Lees ook de uitgebreide toelichting op de verschillende stappen, zoals de taxatie en de terugkoopprijsberekening en de eventuele geschillenprocedure.