Kenmerken van Koopgarant

Kopen met Koopgarant betekent kopen met een lagere prijs dan de marktwaarde en met de garantie dat de corporatie of ontwikkelaar de woning van u terugkoopt. Maar hoe wordt de verkoopprijs vastgesteld en hoe is de terugkoop geregeld?

De prijsverlaging: 'koperskorting'

De prijsverlaging die u ontvangt bij de aankoop van een Koopgarantwoning heet in de contracten die u sluit ‘koperskorting’. Deze prijsverlaging wordt weer met u verrekend zodra u de woning terugverkoopt aan de corporatie of ontwikkelaar.
De ‘koperskorting’ is minimaal 10% en wordt berekend over de getaxeerde marktwaarde van de woning. De corporatie of ontwikkelaar bepaalt de hoogte van het percentage. In sommige gevallen kunt u zelf een percentage kiezen. Ook is het mogelijk dat het percentage afhankelijk is van uw inkomen. De corporatie of ontwikkelaar hanteert hiervoor haar eigen richtlijnen en kan u hierover uitgebreid informeren.

Terugkoopgarantie

Wanneer u uw Koopgarantwoning wilt verkopen, biedt u de woning weer aan de corporatie of ontwikkelaar te koop aan. Deze zal de woning gegarandeerd binnen 3 maanden van u terugkopen. Een onafhankelijk taxateur zal uw woning taxeren op kosten van de corporatie of ontwikkelaar. Hierbij is het wel van belang dat u uw medewerking verleent.

Terugkoopprijs en waardedeling

Bij de terugverkoop ontvangt u het bedrag dat u bij de aankoop hebt betaald (de oorspronkelijke koopsom) plus of min een deel van de waardeontwikkeling. Zodoende wordt de oorspronkelijke prijsverlaging weer verrekend met de corporatie of ontwikkelaar.

Uw aandeel van de waardeontwikkeling wordt vastgesteld volgens een vaste formule. Op het moment van terugverkoop van uw Koopgarantwoning is de marktwaarde meestal anders dan op het moment dat u de woning kocht. De corporatie of ontwikkelaar deelt met u in geval van waardestijging, maar ook neemt zij een deel van een eventuele waardevermindering voor haar rekening. De marktwaarde bij verkoop wordt vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. Meer informatie over een Koopgarantwoning terugverkopen. Soms ook tussentijds afkopen van Koopgarant mogelijk

Erfpacht

In de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen is de terugkoopgarantie geregeld. Deze garantie is verankerd door erfpacht, waardoor u de woning niet aan andere partijen kunt aanbieden. In de praktijk heeft de erfpacht voor u verder geen financiële gevolgen. Het werkt als volgt: de grond waarop uw woning staat, wordt door de woningcorporatie of ontwikkelaar uitgegeven in erfpacht, waarbij de canon eeuwigdurend (in één keer) wordt afgekocht. Deze afkoopsom is een onderdeel van de verkooprijs. U betaalt dus geen jaarlijkse canon.