Hoe werkt Koopstart

Wanneer u een bestaande of een nieuwbouwwoning koopt met Koopstart, betaalt u een prijs die lager is dan de marktwaarde van uw woning. Heeft u belangstelling voor het kopen van een woning met Koopstart? Dan is het belangrijk om te weten waar u terecht kunt en hoe dit werkt.

Waar vindt u Koopstartwoningen?

Klik hiernaast op de kaart van Nederland wanneer u wilt weten welke corporaties en projectontwikkelaars verkopen met Koopstart.

De Koopstartkoopovereenkomst

Indien u geïnteresseerd bent in een woning die met Koopstart wordt aangeboden, kunt u een afspraak maken voor een bezichtiging. Neem hiervoor contact op met een verkoopmedewerker of makelaar van de woningcorporatie of ontwikkelaar. Zij kunnen u alles uitleggen over het kopen met Koopstart en beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Voldoet u aan de voorwaarden en besluit u tot het kopen van de woning? Dan worden alle afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst. Met de ondertekening van deze koopovereenkomst verplicht u zich tot het kopen van de woning. De wettelijke bedenktijd van 3 werkdagen is ook op een Koopstart-koopovereenkomst van toepassing.

Ontbindende voorwaarden

De gebruikelijke ontbindende voorwaarden zijn van toepassing bij een woning die u koopt met Koopstart. Dit betekent dat u een aantal weken de tijd hebt om de financiering rond te krijgen. Mocht dat niet lukken, dan vervalt de overeenkomst alsnog.

Financiering

Koopstartwoningen kunt u kopen met een hypotheek soms met eigen geld of een combinatie van beide. U bent daar geheel vrij in. Als u koopt met een hypotheek, kunt u zelf de rentevastperiode en het soort hypotheek bepalen. De hypotheekrente is gewoon fiscaal aftrekbaar. De hypotheek is wel aan een maximum gebonden. De meeste financiële instellingen zullen bij het verstrekken van de hypotheek als voorwaarde stellen dat deze met Nationale Hypotheek Garantie (NHG, zie ook www.nhg.nl) wordt afgesloten. Op deze manier is uw hypotheek gegarandeerd afgestemd op uw persoonlijke situatie. Bovendien betaalt u een lagere rente dan zonder NHG. Wanneer u onverhoopt en buiten uw schuld om in financiële problemen komt, dan zoekt de NHG met u naar een goede oplossing.

Kosten koper

Wanneer u een bestaande woning koopt, betaalt u als koper meestal de "kosten koper": de notariskosten voor de overdracht en 2% overdrachtsbelasting. De kosten van financiering komen altijd voor uw rekening. Het gaat dan onder andere om de advieskosten voor de hypotheek, de premie voor de Nationale Hypotheek Garantie en de notariskosten voor de hypotheekakte. Bij een bestaande woning zijn de bijkomende kosten in totaal ongeveer 5% van de koopsom.

Overdracht

Nadat u de financiering heeft geregeld, kan de overdracht bij de notaris plaatsvinden. U bent vanaf dat moment de eigenaar van de woning.

Afrekenen bij verkoop of tussentijds?

Als eigenaar van de woning kunt u de woning op ieder moment vrij verkopen. U meldt dit dan bij de corporatie of projectontwikkelaar. De woning moet vervolgens worden getaxeerd om de actuele marktwaarde vast te stellen. Dit is een indicatie van de waarde van uw woning.

Bij verkoop dient u de verleende “koperskorting” plus een deel van de ontwikkeling van de marktwaarde van de woning af te rekenen met de corporatie of projectontwikkelaar. Er wordt dan afgerekend op basis van de gerealiseerde verkoopprijs. Dit laatste betekent dat de corporatie of projectontwikkelaar deelt in de waardeontwikkeling: in geval van waardestijging, maar ook bij waardedaling van de woning. Hoe het vaststellen van de waardeontwikkeling precies werkt, leest u bij Kenmerken van Koopstart.

Ook kunt u tussentijds afrekenen. Bijvoorbeeld na een schenking of bij het vrijkomen van spaargeld of voor een verbouwing (zie hieronder). Na taxatie vindt bij de notaris de afrekening én overdracht van de grond plaats. Alle afspraken liggen vast in de Koopstartbepalingen die deel uitmaken van het koopcontract.

Verbouwingen

Wij adviseren kopers die plannen hebben tot ingrijpende verbouwingen om eerst met de corporatie of projectontwikkelaar af te rekenen. Als uw investering namelijk tot een waardestijging van de woning leidt en u later pas afrekent, zal deze waardestijging met de corporatie/ontwikkelaar worden gedeeld bij de afrekening. Maar als u vóór de verbouwing afrekent, is de waardeontwikkeling daarna geheel voor u.

Meer informatie over taxatie