Kenmerken van Koopstart

Met Koopstart kopen en afrekenen

Wanneer u een bestaande of een nieuwbouwwoning koopt met Koopstart, betaalt u een prijs die lager is dan de marktwaarde van uw woning. Hoeveel bedraagt de prijsverlaging, komt u in aanmerking hiervoor en hoe werkt het afrekenen?

De prijsverlaging: "koperskorting"

De prijsverlaging die u ontvangt bij de aankoop van een Koopstartwoning heet in de contracten die u sluit “koperskorting”. De “koperskorting” is minimaal 10% en wordt berekend over de getaxeerde marktwaarde van de woning. De corporatie of ontwikkelaar bepaalt de hoogte van het percentage. Wanneer u de woning doorverkoopt moet u deze “koperskorting” weer terugbetalen aan de corporatie of ontwikkelaar. Daarnaast betaalt of ontvangt u een gedeelte van de waardeontwikkeling die in de tussentijd is opgetreden.

In het filmpje over kopen van een woning met Koopstart krijgt u een duidelijke uitleg over Koopstart:

No video playback capabilities, please enable javascript and install flash to view this video.


Koopstart wel of niet?

Wanneer u in aanmerking komt voor Koopstart, betaalt u aan de corporatie of projectontwikkelaar minimaal 75% van de getaxeerde marktwaarde van de woning. Het percentage wordt door hen vastgesteld. De koopprijs die u dan betaalt is de getaxeerde marktwaarde min de zogenaamde “koperskorting”.
Of u in aanmerking komt voor Koopstart bij aankoop van een bestaande woning, is afhankelijk van uw inkomen en uw eventuele vermogen. De corporatie of ontwikkelaar toetst dan uw inkomen en vermogen aan de hand van de MIKK-meter (zie onder).

Vastleggen afspraken

Alle afspraken over de prijs, de terugbetaling en waardedeling zijn beschreven in de Erfpacht- en Koopstartbepalingen die horen bij de koopovereenkomst. Als juridisch middel om deze afspraken vast te leggen wordt gebruik gemaakt van erfpacht. De erfpachtcanon koopt u in één keer af en de erfpacht heeft dan verder geen financiële consequenties meer. U kunt de woning dan ook gewoon op de vrije markt verkopen.

Afrekenen

Wanneer u de woning verkoopt moet u de “koperskorting” én een van tevoren afgesproken percentage van de waardeontwikkeling afrekenen met de corporatie of projectontwikkelaar. De waardeontwikkeling kan zowel een stijging als een daling van de marktwaarde van uw woning zijn. De corporatie of projectontwikkelaar deelt dus in de waardestijging, maar ook in een eventuele waardedaling. U kunt ook tussentijds met de corporatie of ontwikkelaar afrekenen. Hierna blijft u in de woning wonen en bent u volledig eigenaar. Bij verkoop of tussentijds rekent u af:

  • Het verleende bedrag van de “koperskorting”, plus of min:
  • Een deel van de waardeontwikkeling. Het afrekenen van de waardeontwikkeling gaat als volgt:
    (1,5 x koperskortingspercentage) x waardeontwikkeling (in euro’s)= afrekenbedrag waardeontwikkeling.

Bekijk een voorbeeld van het afrekenen.

Vaststellen waardeontwikkeling

Voordat u de woning doorverkoopt, taxeert een makelaar de woning opnieuw. De marktwaarde die uit deze taxatie komt, levert een indicatie op voor de marktconforme opbrengst zodra u gaat verkopen.
De waardeontwikkeling wordt uiteindelijk vastgesteld door het verschil te berekenen tussen de oorspronkelijk getaxeerde marktwaarde (bij aankoop) en de verkoopprijs waarvoor u de woning doorverkoopt. Indien deze prijs van doorverkoop structureel afwijkt van de meest recente taxatiewaarde, kan zowel de verkoper als de corporatie/projectontwikkelaar om een hertaxatie vragen. Lees meer over taxatie van een Koopstartwoning.

De MIKK-meter: Inkomens- en vermogenstoets

OpMaat heeft een inkomens- en vermogenstoets ontwikkeld die corporaties gebruiken wanneer zij bestaande woningen met Koopstart verkopen. De MIKK-meter berekent of u met uw inkomen en vermogen ook in staat bent de woning zonder Koopstart te kopen. Zo voorkomen corporaties dat zij kopers die het niet nodig hebben toch een verlaagde prijs bieden. De gebruikte toets sluit aan bij de normen voor inkomens die de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stelt. Ook wordt er naar het vermogen gekeken om te beoordelen of u de prijsverlaging nodig heeft om de woning te kunnen kopen. Voor zittende huurders die hun woning willen kopen, is de toets niet altijd verplicht.