Proefberekening terugkoopprijs Koopgarant

Wilt u uw Koopgarantwoning terugverkopen aan de woningcorporatie of ontwikkelaar? Hier kunt u een proefberekening maken zodat u een indicatie krijgt van de terugkoopprijs van uw woning.  De uitkomst van de proefberekening is gebaseerd op de gegevens die u zelf hebt ingevoerd. U kunt aan de proefberekening geen rechten ontlenen. De gegevens over de oorspronkelijke aankoop van uw woning kunt u vinden in uw koopovereenkomst en in de akte vestiging erfpacht. Probeer de bedragen die u invult onder 'Gegevens t.b.v. terugverkoop' realistisch in te schatten.
Vul alleen bedragen in met hele euro's (dus niets achter de komma).

Gegevens oorspronkelijke aankoop van de woning

Gegevens t.b.v. terugverkoop

Raming terugkoopprijs