Kasstroomanalyse door OpMaat

Het Koopgarant-kasstroommodel is door OpMaat ontwikkeld in samenwerking met Ortec Finance.  Het is een scenario-analyse van de toekomstige kasstromen die samenhangen met terugkopen en doorverkopen van een Koopgarantportefeuille.

Scenario’s voor de toekomst

In het model worden de beleidsvoornemens van de corporatie, met 3 eigen scenario’s over de mogelijke ontwikkeling van de woningmarkt, gecombineerd met 500 macro-economische scenario’s. De toekomstige transacties worden gesimuleerd via kansberekening. De uitkomst van analyse bestaat uit een raming van het verloop van de kasstroom en van het daarmee samenhangende rendement.

Kasstroomanalyse en advies

In een tijdsbestek van een aantal dagdelen kan OpMaat een volledige rapportage leveren aan klanten. Voor hen zal deze rapportage zeer nuttige en praktisch bruikbare kennis opleveren.  Neem contact op met OpMaat.

• Flyer Kasstroomanalyse (pdf)