Contact

Over OpMaat

OpMaat biedt verkoopoplossingen zoals Koopgarant en KOOPstart aan woningcorporaties en ontwikkelaars en levert hierbij kennis, advies, ondersteuning, contracten en trainingen. 

Wooncoöperaties: financiering en rechtsvorm

Er is recent veel belangstelling voor de wooncoöperatie als vorm waarbij bewoners gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor hun woonsituatie. In het land is er een breed scala aan initiatieven. De wooncoöperatie vormt een alternatief voor de 2 ‘traditionele’ oplossingen die we in Nederland kennen: het op individuele basis huren van een woning van een externe partij en het individuele eigendom van een woning. OpMaat kan initiatiefgroepen en woningcorporaties hierover adviseren.

Regelgeving en financiering wooncoöperaties

OpMaat is vanaf het begin als kennispartner betrokken bij het programma Wooncoöperaties van Platform31 en voerde hiervoor enkele onderzoeken uit. Platform31 bundelt veel initiatieven rond wooncoöperaties en ondersteunt hen bij het zoeken naar oplossingen voor de knelpunten waar ze tegenaan blijken te lopen. Vooral de regelgeving en de financiering blijken lastig. OpMaat heeft hierover uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd. We adviseren diverse lokale initiatieven bij het uitwerking van hun plannen.

Allround advies van OpMaat

Bij het realiseren van de plannen voor een wooncoöperatie is kennis nodig op verschillende vakgebieden:
•    de zeggenschap en de te kiezen rechtsvorm
•    de juridische en financiële relatie tussen de leden en het collectief
•    de eigendoms- en exploitatievorm
•    de financiering.

Als de wooncoöperatie vastgoed koopt van een woningcorporatie, is het bovendien de vraag welke speelruimte de corporatie heeft bij het bepalen van de verkoopvoorwaarden. OpMaat kan over al deze aspecten adviseren. En vooral: over de samenhang tussen de verschillende aspecten. Op deze manier kunnen we de betrokken partijen een goed beeld geven van de haalbaarheid van een initiatief en helpen bij de oplossing voor eventuele knelpunten.
De kennis en de netwerken die we opgedaan hebben bij de ontwikkeling en doorontwikkeling van onze verkoopmodellen zoals Koopgarant, Koopstart en het Te Woon-concept, bieden een goede basis bij het oplossen van de vraagstukken rond oprichting en exploitatie van wooncoöperaties.

Contact

Bel ons voor meer informatie over wooncoöperaties en de mogelijkheden op tel. 033 – 462 12 23