Het verkopen en terugkopen van KoopComfort-woningen is een reguliere bedrijfsactiviteit, net als het verhuren van woningen, het verkopen zonder voorwaarden, het verkopen met KoopGarant en het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen.

De organisatie

Wanneer u als corporatie woningen gaat verkopen met KoopComfort zijn er bij de voorbereiding en uitvoering wel enkele aandachtspunten. Denk hierbij aan het bepalen van de doelgroepen, het werken met de specifieke KoopComfort-contracten, het instrueren van externen zoals makelaars, taxateurs en notarissen. Ook moeten op termijn de woningen weer op een correcte manier kunnen worden teruggekocht. 


Kennis over KoopComfort behoort dus een duidelijke plek krijgen in uw organisatie, waarbij ook bevoegdheden en processen goed zijn vastgelegd. De licentiehouder kan hiervoor altijd een beroep doen op de deskundigheid van de eigen adviseur bij OpMaat.

OpMaat levert u alle benodigde documenten en informatie. U kunt rekenen op onze helpdesk en krijgt alle ondersteuning!