Bij KoopComfort wordt een recht van erfpacht gevestigd. Op die manier blijft de terugkoopregeling overeind bij een eventuele executieveiling. De corporatie is zodoende ervan verzekerd dat zij op termijn de woning altijd kan terugkopen.

 

Eeuwigdurend afgekocht

Het erfpachtrecht bij KoopComfort maakt de koper feitelijk economisch volledig eigenaar. Het  erfpachtrecht wordt namelijk eeuwigdurend gevestigd en de canon voor eeuwig afgekocht. Er is dus geen jaarlijkse canon en de koper hoeft geen nieuwe afkoopsommen meer te betalen. Op deze manier is de erfpacht geen enkele belemmering voor de financiering.

 

Gemeentelijke erfpacht

In enkele gevallen verkopen corporaties woningen met KoopComfort terwijl zij een gemeentelijk erfpachtrecht hebben. In dat geval wordt dan een recht van onder-erfpacht gevestigd. Per gemeente is hierbij meestal enig maatwerk nodig. Het eindresultaat is dat de koper dezelfde positie en zekerheden krijgt als een koper die koopt van een corporatie die eigenaar is van de grond.