Van de grote Nederlandse geldverstrekkers zijn de meeste bekend met KoopComfort en verstrekken hypothecaire leningen aan kopers van KoopComfort-woningen. Kopers kunnen dus onder de gebruikelijke voorwaarden een hypotheek krijgen. Ook komt de koper gewoon in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

 

NHG

Over het algemeen stellen de banken als voorwaarde dat de hypotheek wordt gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook als corporatie kunt u het verplicht stellen dat de woning wordt gefinancierd met NHG.

 

Hoogte hypothecaire inschrijving

Als corporatie kunt u een maximum stellen aan de hoogte van de hypothecaire inschrijving. In individuele gevallen kunt u ontheffing verlenen. Het doel van deze maximale hypothecaire inschrijving is de koper te beschermen. Op deze manier is het risico verkleind dat de koper leningen afsluit voor een bedrag, dat aanzienlijk hoger is dan de prijs die bij terugkoop mag worden verwacht. Meer informatie over de financieringsaspecten van KoopComfort vindt u in het document KoopComfort en hypotheek.


Inkomstenbelasting

Een KoopComfort-woning is in fiscaal opzicht vrijwel gelijk aan een ‘gewone’ eigen woning. Hierover heeft OpMaat met de fiscus nadere afspraken gemaakt. De kopers van een KoopComfort-woning hebben gewoon recht op hypotheekrenteaftrek. Voorwaarde voor toepassing van de fiscale ‘eigenwoningregeling’ is dat de corporaties zich houden aan de door de Belastingdienst goedgekeurde modelbepalingen en aan de modelakten van OpMaat. Op grond van een protocol met de Belastingdienst wordt dit door ons getoetst.