Een correct uitgevoerde taxatie is bij KoopComfort erg belangrijk. Dit geldt zowel bij de verkoop als bij de terugkoop. Een onafhankelijke taxateur stelt een gevalideerd taxatierapport op dat voldoet aan de Erfpacht- en KoopComfortbepalingen.

Taxatie-eisen

In de Erfpacht- en KoopComfortbepalingen zijn de taxatie-eisen vastgelegd. Deze eisen zorgen ervoor dat de taxatie onafhankelijk plaatsvindt, van goede kwaliteit is en de informatie bevat die nodig is voor een goede prijsbepaling. De taxatie-eisen gelden bij verkoop én bij terugkoop. Samengevat komt het neer op de volgende eisen:

  • De taxateur mag niet betrokken zijn bij de transactie of de financiering.
  • De taxateur maakt gebruik van een gevalideerd taxatierapport.
  • Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van koop.

Geschillenregeling

Bij onenigheid over de taxatie is een geschillenregeling van toepassing. Wanneer hier een beroep op wordt gedaan door één van beide partijen, benoemen zij gezamenlijk 3 nieuwe taxateurs. Zij stellen samen de waarde vast. De kosten van deze taxatie worden gedeeld. De exacte omschrijving van de regeling staat in de Erfpacht- en KoopComfortregeling.

Taxatie-instructie

De corporatie geeft opdracht voor taxatie aan een onafhankelijk taxateur bij verkoop en terugkoop. Voor taxateurs en opdrachtgevers is een uitgebreide taxatie-instructie in 2 varianten met een toelichting beschikbaar:
• de corporatie is eigenaar van de grond.
• de corporatie heeft een gemeentelijk erfpachtrecht.