Als corporatie koopt u de woning altijd terug, zodra de bewoner aangeeft te willen verhuizen. Maar het is ook mogelijk om af te spreken dat de eigenaar-bewoner tussentijds volledig eigenaar wordt.

Van KoopComfort naar eigendom

Op het moment dat de eigenaar-bewoner tussentijds het volledig eigendom verkrijgt, levert u als corporatie het zogenaamde  "blote eigendom" aan de bewoner. De Erfpacht- en KoopComfortbepalingen komen te vervallen en daarmee ook de terugkoopregeling. Er wordt geen prijs gerekend voor deze overgang naar eigendom. De bijkomende kosten (notaris, Kadaster) zijn voor rekening van de bewoner. 

Wederzijdse instemming 

De overgang van KoopComfort naar eigendom is alleen mogelijk wanneer beide partijen ermee instemmen. Dit kan het geval zijn wanneer de corporatie na verloop van tijd geen belang meer hecht aan het terugkopen van de woning en de bewoner geen prijs meer stelt op de zekerheden die de terugkoopgarantie biedt. Wil één van de partijen de situatie handhaven, dan verandert er niets en blijft de KoopComfort-regeling gewoon in stand.