Koperskorting en terugkoopprijs Koopgarant

Belangrijke kenmerken van Koopgarant zijn het verkopen van een woning tegen een lagere prijs dan de marktwaarde en het bieden van een terugkoopgarantie. Alle regels over de bepaling van de verkoopprijs en de terugkoopprijs liggen vast in de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen.

 

Koperskorting bij verkoop

Bij toepassing van Koopgarant geeft u als woningcorporatie of projectontwikkelaar een prijsverlaging, oftewel koperskorting, op de getaxeerde marktwaarde van minimaal 10%. In de praktijk ligt dit percentage meestal tussen 10% en 25%. U bepaalt zelf het koperskortingspercentage.
Het is ook mogelijk om een inkomenstoets uit te voeren. Zo zorgt u ervoor dat de koperskorting alleen terecht komt bij starters die deze koperskorting ook echt nodig hebben om de woning te kunnen kopen.

 

Terugkoopgarantie

Wanneer de eigenaar van een Koopgarantwoning op een later moment wil verhuizen, biedt hij de woning bij u voor terugkoop aan. Hij krijgt hierbij de garantie dat de woning binnen 3 maanden wordt teruggekocht.

 

Vaststellen terugkoopprijs

De terugkoopprijs die u aan de koper betaalt, is opgebouwd uit de oorspronkelijke verkoopprijs plus een deel van de waardeontwikkeling. Dit aandeel in de waardeontwikkeling is 1,5 keer (vastgesteld door de overheid) het verleende koperskortingspercentage en geldt zowel bij waardestijging als bij waardedaling.
De waardestijging die het gevolg is van investeringen door de koper, wordt afzonderlijk getaxeerd. Dit deel van de waardestijging wordt voor 100% in de terugkoopprijs verrekend.

In de rekenvoorbeelden kunt u zien hoe de verkoopprijs en de terugkoopprijs worden vastgesteld en wat het effect is van een positieve en een negatieve ontwikkeling van de marktwaarde.