Rekenvoorbeelden KoopGarant

 

In de volgende rekenvoorbeelden laten we zien hoe de verkoopprijs en de terugkoopprijs van een KoopGarant-woning worden vastgesteld en wat het effect is van een positieve en een negatieve ontwikkeling van de marktwaarde. Voor meer uitleg zie Koperskorting en terugkoopprijs KoopGarant. 

 

Rekenvoorbeeld 1
Waardestijging zonder woningverbeteringen

 

 

Marktwaarde bij verkoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop 230.000
Waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000) 30.000
Deel waardestijging (70%) voor eigenaar  21.000
Terugkoopprijs (160.000 + 21.000) 181.000

  

Rekenvoorbeeld 2
Waardestijging met woningverbeteringen

  

Marktwaarde bij verkoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop incl. verbeteringen 240.000
Marktwaarde bij terugkoop excl. verbeteringen 230.000
Waarde-effect verbeteringen (240.000 -/- 230.000) 10.000
Overige waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000) 30.000
Deel waardestijging (70%) voor eigenaar 21.000
Terugkoopprijs (160.000 + 10.000 + 21.000) 191.000

 

Rekenvoorbeeld 3
Waardedaling zonder woningverbeteringen

 

Marktwaarde bij verkoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop 180.000
Waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000) -/- 20.000
Deel waardedaling (70%) voor eigenaar -/- 14.000
Terugkoopprijs (160.000 -/- 14.000) 146.000

 

Rekenvoorbeeld 4
Waardedaling met woningverbeteringen

 

Marktwaarde bij verkoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop incl. verbeteringen 190.000
Marktwaarde bij terugkoop excl. verbeteringen 180.000
Waarde-effect verbeteringen (190.000 -/- 180.000) 10.000
Overige waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000) -/-20.000
Deel waardedaling (70%) voor eigenaar -/-14.000
Terugkoopprijs (160.000 + 10.000 -/- 14.000) 156.000