Rekenvoorbeelden KoopGarant

 

In de volgende rekenvoorbeelden laten we zien hoe de verkoopprijs en de terugkoopprijs van een KoopGarant-woning worden vastgesteld en wat het effect is van een positieve en een negatieve ontwikkeling van de marktwaarde. Voor meer uitleg zie Koperskorting en terugkoopprijs KoopGarant. 

 

Rekenvoorbeeld 1
Waardestijging zonder woningverbeteringen

 

 

Marktwaarde bij verkoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop 230.000
Waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000) 30.000
Deel waardestijging (80%) voor eigenaar*  24.000
Terugkoopprijs (160.000 + 24.000) 184.000

  

Rekenvoorbeeld 2
Waardestijging met woningverbeteringen

  

Marktwaarde bij verkoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop incl. verbeteringen 240.000
Marktwaarde bij terugkoop excl. verbeteringen 230.000
Waarde-effect verbeteringen (240.000 -/- 230.000) 10.000
Overige waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000) 30.000
Deel waardestijging (80%) voor eigenaar* 24.000
Terugkoopprijs (160.000 + 10.000 + 24.000) 194.000

 

Rekenvoorbeeld 3
Waardedaling zonder woningverbeteringen

 

Marktwaarde bij verkoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop 180.000
Waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000) -/- 20.000
Deel waardedaling (80%) voor eigenaar* -/- 16.000
Terugkoopprijs (160.000 -/- 16.000) 144.000

 

Rekenvoorbeeld 4
Waardedaling met woningverbeteringen

 

Marktwaarde bij verkoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop incl. verbeteringen 190.000
Marktwaarde bij terugkoop excl. verbeteringen 180.000
Waarde-effect verbeteringen (190.000 -/- 180.000) 10.000
Overige waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000) -/-20.000
Deel waardedaling (80%) voor eigenaar* -/-16.000
Terugkoopprijs (160.000 + 10.000 -/- 16.000) 154.000

 

* In de rekenvoorbeelden is het aandeel van de aanbieder gelijk aan de koperskorting (20%). Wanneer je hebt gekocht vóór 2024, kan er een andere verhouding gelden. De rekenvoorbeelden vallen dan natuurlijk anders uit.