De getaxeerde marktwaarde bij aankoop én bij terugkoop zijn bepalend voor de vaststelling van de terugkoopprijs. Een correct uitgevoerde taxatie is daarom essentieel. Een onafhankelijke taxateur stelt hiervoor zowel bij verkoop als terugkoop een gevalideerd taxatierapport op, dat voldoet aan de Erfpacht- en KoopGarantbepalingen.

 

Taxatie-eisen

Taxatie-eisen zorgen ervoor dat de taxatie onafhankelijk en van goede kwaliteit is en het taxatierapport alle informatie bevat die nodig is voor de prijsbepaling bij verkoop en terugkoop.
Samengevat komt het neer op onderstaande eisen: 

  • De taxateur mag niet direct of indirect betrokken zijn (geweest) bij de transactie of financiering.
  • De taxateur maakt gebruik van een gevalideerd taxatierapport.
  • Het taxatierapport bevat extra informatie, zoals foto’s over de verbeteringen door de eigenaar ingeval van terugkoop.
  • Het taxatierapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van verkoop of terugkoop.

 

Taxatie bij terugkoop

Bij terugkoop kan de eigenaar kiezen uit 2 opties, namelijk:

  1. Een lijstje met 3 taxateurs, dat is vastgesteld door de corporatie of ontwikkelaar.
  2. De eigenaar wijst zelf een andere taxateur aan.


In het eerste geval draagt de corporatie/ontwikkelaar de taxatiekosten en in het tweede geval zijn de kosten voor de eigenaar. De corporatie of ontwikkelaar geeft vervolgens opdracht voor de taxatie. 
De taxateur taxeert de waardestijging als gevolg van investeringen door de eigenaar afzonderlijk. Dit deel van de waardestijging wordt voor 100% in de terugkoopprijs verrekend en komt geheel toe aan de eigenaar.

 

Taxatie-instructies voor taxateurs en opdrachtgevers

Voor taxateurs en opdrachtgevers is er een uitgebreide taxatie-instructie en toelichting beschikbaar. In geval van een geschillentaxatie is er een aanvullende instructie. U vindt deze instructies bij Documenten KoopGarant

  

Geschillenregeling

Bij onenigheid over de taxatie bij terugverkopen, hebben beide partijen de mogelijkheid om een beroep te doen op de Geschillenregeling. Wanneer hier door één van beide partijen een beroep op wordt gedaan, benoemen zij gezamenlijk 3 nieuwe taxateurs die samen de waarde vaststellen. De kosten van deze taxatie worden gedeeld.