KoopGarant-bezit meenemen bij verduurzaming huurwoningen?

Heeft u KoopGarant-eengezinswoningen in gemengde complexen? En staat verduurzaming van deze huurwoningen op de planning? KoopGarant-woningen komen na terugkoop altijd weer in uw bezit. Daarom is het bij gemengde complexen, met huur- én KoopGarant-woningen, wel zo praktisch om de KoopGarant-woningen meteen mee te nemen in het verduurzamingsproces van de huurwoningen. Maar hoe krijg je de KoopGarant-eigenaren mee en hoe kun je dit met hen verrekenen?

Gespikkeld bezit verduurzamen

Bij verduurzamingsinvesteringen in eengezinswoningen loopt u aan tegen een lastige situatie als er sprake is van gespikkeld bezit. Bij isolatiewerkzaamheden is het vaak makkelijker en goedkoper om een hele rij woningen gelijktijdig aan te pakken. Ook ziet het er beter uit als de isolatiewerkzaamheden aan dak en gevel op deze zelfde wijze zijn uitgevoerd voor alle woningen. Overweeg daarom om de KoopGarant-woningen tegelijk met de huurwoningen te laten meedoen met de werkzaamheden. Dit biedt veel voordelen :

 • Het ziet er mooier uit
 • De werkzaamheden zijn makkelijker uit te voeren per woonblok, geen aansluitingsproblemen.
 • De terug te kopen woningen zijn al klaar voor de toekomst
 • De werkzaamheden hoeven maar één keer uitgevoerd te worden, waardoor de overlast voor KoopGarant-eigenaren en huurders slechts éénmalig is
 • U draagt bij aan de verduurzaming van betaalbare koopwoningen
   

Aangepaste regeling verduurzaming KoopGarant-woningen

OpMaat heeft een methode ontwikkeld waardoor KoopGarant-eigenaren op een aantrekkelijke en eerlijke manier kunnen meedoen aan verduurzamingswerkzaamheden die plaatsvinden aan de huurwoningen. Op deze manier kunnen zij meedoen zonder zelf te investeren.

Door onze methode toe te passen, is het mogelijk dat u als corporatie investeert in de verduurzaming van de KoopGarant-woningen. De verrekening vindt plaats door een aanpassing van het erfpachtrecht. Een taxateur stelt hiervoor eerst vast wat de huidige marktwaarde is en wat de marktwaarde is nadat de verduurzaming is afgerond. In een overeenkomst wordt de investering die u doet in de KoopGarant-woning vastgelegd, alsmede de gewijzigde parameters, zoals een mogelijk hoger aandeel in de waardeontwikkeling voor u bij terugkoop. 

Licentie en begeleiding bij verduurzaming 

Bij het afsluiten van een aanvullend pakket op de licentie, krijgt u recht op het gebruik van alle benodigde informatie, modelovereenkomsten en -aktes en (taxatie-) instructies om deze methode toe te passen. Uiteraard staan wij klaar om u hierbij te ondersteunen en uw vragen te beantwoorden.

Daarnaast is het mogelijk om ons in te schakelen voor het begeleiden van een verduurzamingstraject met KoopGarant-woningen:

 • Wij stellen samen met u vast welk aanbod er op welke manier wordt gedaan aan de KoopGarant-eigenaren.
 • Wij maken de berekeningen en regelen de aanpassingen van de erfpacht.
 • Wij verzorgen alle communicatie en uitleg naar de KoopGarant-eigenaren over de werkzaamheden en de methode van verrekening.
 • Wij regelen alles, zowel met de KoopGarant-eigenaren als met de overige partijen zoals taxateur, aannemer en notaris.


Lees meer over de begeleiding van verduurzaming KoopGarant


Meer weten?

Wilt u meer weten over de methode verduurzaming KoopGarant en de licentie? Of over de mogelijkheden om OpMaat in te schakelen voor de begeleiding van de KoopGarant-woningen? Wij denken graag mee over de mogelijkheden voor uw verduurzamingsprojecten. Bel ons gerust met vragen op tel. 033 462 21 23.