Starterswoningen rendabel verkopen zonder zorgen? Een licentie KoopStart levert u een juridisch en praktisch goed geregeld product op, om starterswoningen onder aantrekkelijke voorwaarden te verkopen.

Goedgekeurd

Het proces van de verkoop met koperskorting en de vergoeding die de koper aan u betaalt bij doorverkoop, is op een aantal manieren gewaarborgd: KoopStart voldoet aan alle fiscale en juridische eisen en is goedgekeurd voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat maakt KoopStart transparant, efficiënt en eenvoudig toepasbaar.

Erfpacht- en KoopStartbepalingen 

Alle afspraken over de verkoop en doorverkoop zijn juridisch vastgelegd in de Erfpacht- en KoopStartbepalingen

Gevalideerde taxatie

Bij de toepassing van KoopStart is een correct uitgevoerde taxatie essentieel. Dat geldt zowel bij de verkoop, als voor het moment dat de eigenaar de woning doorverkoopt.

Bij doorverkoop op termijn vindt er immers een afrekening plaats en is er sprake van omzetting van de erfpacht naar eigendom. Een onafhankelijke taxateur stelt in deze situaties een gevalideerd taxatierapport op dat voldoet aan de Erfpacht- en KoopStartbepalingen. Alle informatie over de taxatie bij KoopStart is te vinden bij Documenten KoopStart.
 

Btw en overdrachtsbelasting

Voor KoopStart zijn duidelijke afspraken met de fiscus gemaakt over btw en overdrachtsbelasting. De btw wordt geheven over de KoopStartprijs (de marktwaarde min de koperskorting).

  • Overdrachtsbelasting bij nieuwbouw: nieuwbouw is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Voor deze regeling mag momenteel de KoopStartprijs niet hoger zijn dan € 240.000.

  • Overdrachtsbelasting bij bestaande woningen: voor bestaande bouw heft de Belastingdienst overdrachtsbelasting over de KoopStartprijs.

 

Nationale Hypotheek Garantie en financiering

De financiering van KoopStart-woningen voor kopers is goed geregeld. Kopers kunnen probleemloos een hypotheek verkrijgen en in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Meer informatie over de financiering van KoopStart leest u in het document KoopStart en hypotheek.

 

MIKK-meter: maatwerk in koperskorting

Wilt u KoopStart inzetten om de juiste doelgroep te bereiken? Met de MIKK-meter toetst u vooraf de financiële draagkracht van een koper om te beoordelen of de koper de woning ook zonder de koperskorting kan kopen. Bij de verkoop van nieuwbouw is de MIKK-meter een optie. Bij de verkoop van bestaande KoopStart-woningen is de MIKK-meter verplicht. De flyer over de MIKK-meter vindt u bij Documenten KoopStart

 

Extra services om u te ontzorgen

Wij ondersteunen u graag met extra services, zoals de verkoop en afkoop van KoopStart.

Wilt u meer weten over KoopStart?

Bel gerust met een van onze adviseurs: 033 462 12 23 of vraag een informatiepakket aan!