Starterswoningen rendabel verkopen zonder zorgen? Een licentie KoopStart levert u een juridisch en praktisch goed geregeld product op om starterswoningen onder aantrekkelijke voorwaarden te verkopen.

Het proces van de verkoop met koperskorting en de vergoeding die de koper aan u betaalt bij doorverkoop, is op een aantal manieren gewaarborgd. KoopStart voldoet aan alle fiscale en juridische eisen en is goedgekeurd voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat maakt KoopStart transparant, efficiënt en eenvoudig toepasbaar.

Erfpacht- en KoopStartbepalingen 

Alle afspraken over de verkoop en doorverkoop zijn juridisch vastgelegd in de Erfpacht- en KoopStartbepalingen

Gevalideerde taxatie

Bij de toepassing van KoopStart is een correct uitgevoerde taxatie essentieel. Dat geldt zowel bij de verkoop, als voor het moment dat de eigenaar de woning doorverkoopt en er sprake is van omzetting van de erfpacht naar eigendom. Bij doorverkoop op termijn vindt er immers een afrekening plaats. Een onafhankelijke taxateur stelt in deze situaties een gevalideerd taxatierapport op dat voldoet aan de Erfpacht- en KoopStartbepalingen. Alle informatie over de taxatie bij KoopStart is te vinden bij Documenten KoopStart.
 

KoopStart en de fiscus

Voor KoopStart zijn duidelijke afspraken met de fiscus gemaakt over btw en overdrachtsbelasting.

Btw en overdrachtsbelasting bij nieuwbouw

De btw wordt geheven over de KoopStart-prijs (de marktwaarde min de koperskorting). Nieuwbouw is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Voor deze regeling mag momenteel de KoopStart-prijs niet hoger zijn dan € 240.000.
  

Overdrachtsbelasting bij bestaande woningen

Voor bestaande bouw heft de Belastingdienst overdrachtsbelasting over de KoopStart-prijs.

Nationale Hypotheek Garantie en financiering

De financiering van KoopStart-woningen voor kopers is goed geregeld. Kopers kunnen probleemloos een hypotheek verkrijgen en in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Meer informatie over de financiering van KoopStart leest u in het document KoopStart en hypotheek.

 

MIKK-meter: maatwerk in koperskorting

Wilt u KoopStart inzetten om de juiste doelgroep te bereiken? Met de MIKK-meter toetst u vooraf de financiële draagkracht van een koper om te beoordelen of de koper de woning ook zonder de koperskorting kan kopen. Bij de verkoop van nieuwbouw is de MIKK-meter een optie. Bij de verkoop van bestaande KoopStart-woningen is de MIKK-meter verplicht. De flyer over de MIKK-meter vindt u bij Documenten KoopStart

 

Extra services om u te ontzorgen

Wij ondersteunen u graag met extra services, zoals de verkoop en afkoop van KoopStart.

Wilt u meer weten over KoopStart?

Bel gerust met een van onze adviseurs: 033 462 12 23 of vraag een brochure aan.