Met KoopStart verkoopt u starterswoningen met een koperskorting. Op termijn rekent de koper met u af en deelt u tevens mee in de waardeontwikkeling. Zo kunt u betaalbare koopwoningen rendabel ontwikkelen.

Kenmerken van KoopStart: 

De belangrijkste kenmerken van verkoop met KoopStart zijn: 

  • Een koperskorting tot maximaal 50 % op de marktwaarde bij verkoop.
  • Verrekening van de koperskorting en een deel van de waardeontwikkeling bij doorverkoop.
  • De woning is vrij verkoopbaar op de markt bij doorverkoop
  • Optioneel is een tijdelijk terugkooprecht mogelijk
  • Erfpacht als juridisch middel om de afspraken vast te leggen
  • Er geldt een zelfbewoningsplicht
  • Tussentijdse omzetting naar volledig eigendom kan 3 jaar na juridische levering
  • Fiscaal goedgekeurd
  • Met NHG financierbaar


“In een tijd waarin het mede door de stijgende bouwkosten lastig is om woningen voor 'startersprijzen' op de markt te brengen, biedt KoopStart een oplossing die voor zowel ontwikkelaar, gemeente als consument interessant is.”

Pim Driessen, Driessen Makelaardij


Verkopen met koperskorting

Bij verkoop van woningen met KoopStart geeft u de koper een koperskorting op de marktwaarde om zo tot een lagere prijs te komen. Dit percentage bedraagt maximaal 50% (33,3 % voor corporaties).

 

Vergoeding bij doorverkoop of tussentijds

Op termijn verkoopt de KoopStart-eigenaar de woning weer door op de vrije markt. Dan vindt er verrekening plaats: de eigenaar betaalt u de oorspronkelijke koperskorting en daarnaast deelt u mee in de waardeontwikkeling. Het getaxeerde waarde-effect van zelf aangebrachte verbeteringen blijft buiten de verrekening** en komt dus voor 100% aan de eigenaar toe.

Het aandeel in de waardeontwikkeling is voor ontwikkelaars naar keuze 1:1 of 1:1,5 maal het percentage van de koperskorting. Voor woningcorporaties geldt een wettelijk vastgelegde verhouding van 1: 1,5.


Wanneer de KoopStart-eigenaar al tijdens de bewoning het vol eigendom wil verkrijgen, is dit mogelijk 3 jaar na juridische levering. U ontvangt dan tussentijds de vergoeding.

** De regeling van het waarde-effect van zelf aangebrachte verbeteringen geldt voor verkopen met de Koopstartbepalingen van 2022.