Met KoopStart verkoopt u starterswoningen met een koperskorting. Op termijn rekent de koper met u af en deelt u mee in de waardeontwikkeling. Zo kunt u deze woningen rendabel ontwikkelen.

Kenmerken van KoopStart: 

De belangrijkste kenmerken van verkoop met KoopStart zijn: 

  • Een koperskorting tot maximaal 33,3 % op de marktwaarde bij verkoop.
  • Verrekening van de koperskorting en een deel van de waardeontwikkeling bij doorverkoop.
  • De woning is vrij verkoopbaar op de markt bij doorverkoop.
  • Erfpacht als juridisch middel om de afspraken vast te leggen.
  • Fiscaal goedgekeurd.
  • Met NHG financierbaar.
  • MIKK-meter als optie voor meting financiële draagkracht van de koper.


“In een tijd waarin het mede door de stijgende bouwkosten lastig is om woningen voor 'startersprijzen' op de markt te brengen, biedt KoopStart een oplossing die voor zowel ontwikkelaar, gemeente als consument interessant is.

Pim Driessen
Driessen Makelaardij


Verkopen met koperskorting

Bij verkoop van woningen met KoopStart geeft u de koper een koperskorting op de marktwaarde om zo tot een lagere prijs te komen. Dit percentage bedraagt maximaal 33,3%. De koper betaalt de KoopStartprijs: de marktwaarde minus de koperskorting.  

 

Vergoeding bij doorverkoop of tussentijds

Op termijn verkoopt de KoopStart-eigenaar de woning weer door. Dan vindt er verrekening plaats tussen u en de eigenaar: de eigenaar betaalt de oorspronkelijke koperskorting aan u en daarnaast deelt u mee in de waardeontwikkeling. Uw aandeel in de waardeontwikkeling is 1,5 maal het percentage van de koperskorting.

Wanneer de KoopStart-eigenaar al tijdens de bewoning het bloot eigendom wil verkrijgen, is dit ook mogelijk. U ontvangt dan tussentijds de vergoeding.