Rekenvoorbeelden

 

In deze voorbeelden kunt u zien hoe de KoopStartprijs en de verdeling van de opbrengst bij doorverkoop worden berekend. Voorbeeld 1 is een berekening indien er tussen de verkoop en de doorverkoop een waardestijging is geweest. In voorbeeld 2 is er sprake van een waardedaling.

De rekenvoorbeelden gaan uit van een doorverkoop aan een volgende koper.
Wanneer de eerste koper kiest voor de omzetting naar vol eigendom, wordt de vergoeding niet berekend aan de hand van de ‘Gerealiseerde verkoopprijs’, maar aan de hand van de getaxeerde marktwaarde. De vergoeding is dan hetzelfde bedrag als in de rekenvoorbeelden bij ‘Deel van de verkoopprijs voor de aanbieder’.
Wanneer er sprake is van een terugkoop, wordt de terugkoopprijs berekend aan de hand van de getaxeerde marktwaarde. Er is dan een iets andere berekening, waarbij de terugkoopprijs hetzelfde bedrag is als in de rekenvoorbeelden bij ‘Deel van de verkoopprijs voor de bewoner’.

 

Rekenvoorbeeld 1 - Doorverkoop en verrekening met KoopStart bij waardestijging

 

 

Marktwaarde bij verkoop

300.000

Koperskorting 30%

90.000

KoopStart koopprijs

210.000

 

 

Doorverkoop

 

Gerealiseerde verkoopprijs

370.000

Af: getaxeerd waarde-effect verbeteringen*

10.000

Gerealiseerde verkoopprijs zonder waarde-effect verbeteringen

360.000

Waarde-effect, te verdelen (360.000 – 300.000)

60.000

 

 

Verdeling verkoopprijs

 

Oorspronkelijke koperskorting

90.000

Aandeel van de aanbieder in de waardeontwikkeling (30% x 60.000)**

18.000

Deel van de verkoopprijs voor de aanbieder

108.000

Deel van de verkoopprijs voor de bewoner (370.000 - 108.000)

262.000

 

 

Rekenvoorbeeld 2 - Doorverkoop en verrekening met KoopStart bij waardedaling

 

 

Marktwaarde bij verkoop

300.000

Koperskorting 30%

90.000

KoopStart koopprijs

210.000

 

 

Doorverkoop

 

Gerealiseerde verkoopprijs

250.000

Af: getaxeerd waarde-effect verbeteringen*

10.000

Gerealiseerde verkoopprijs zonder waarde-effect verbeteringen

240.000

Waarde-effect, te verdelen (240.000 – 300.000)

-60.000

 

 

Verdeling verkoopprijs

 

Oorspronkelijke koperskorting

90.000

Aandeel van de aanbieder in de waardeontwikkeling (30% x -60.000)**

-18.000

Deel van de verkoopprijs voor de aanbieder

72.000

Deel van de verkoopprijs voor de bewoner (370.000 - 108.000)

178.000

 

* De regeling van het waarde-effect van zelf aangebrachte verbeteringen geldt voor verkopen met de Erfpacht- en KoopStartbepalingen van 2022.

** Bij woningen die vóór 2024 met KoopStart zijn verkocht, geldt er in veel gevallen een andere verhouding: Het aandeel van de aanbieder in de waardeontwikkeling is dan 1,5 het percentage van de koperskorting.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de berekening bij KoopStart? Bel ons: 033 - 462 12 23