Rekenvoorbeelden

 

In deze voorbeelden kunt u zien hoe de KoopStart-prijs en de vergoeding bij doorverkoop worden berekend.


Voorbeeld 1 is een berekening indien er tussen de verkoop en de doorverkoop een waardestijging is geweest. In voorbeeld 2 is er sprake van een waardedaling.

NB
. Vanaf 1 januari 2022 zal de berekening gewijzigd zijn t.a.v. zelf aangebrachte verbeteringen.

 

Rekenvoorbeeld 1


Doorverkoop* en afrekening met KoopStart bij waardestijging

 

Verkoopprijs KoopStart-woning 

Getaxeerde marktwaarde woning bij verkoop

225.000

Koperskorting 16%

36.000

KoopStart-prijs 

189.000

  

Te ontvangen vergoeding bij doorverkoop   

Gerealiseerde doorverkoopprijs is 255.000

 

Oorspronkelijke koperskorting

 36.000

Aandeel waardestijging voor ontwikkelaar** 24% x 30.000
(255.000 - 225.000)

 7.200

Totaal door ontwikkelaar te ontvangen vergoeding

43.200

    

Rekenvoorbeeld 2


Doorverkoop* en afrekening met KoopStart bij waardedaling

 

Verkoopprijs KoopStart-woning 

Getaxeerde marktwaarde woning bij verkoop 

225.000

Koperskorting 16%

36.000

KoopStart-prijs

189.000

 

Te ontvangen vergoeding bij doorverkoop 

Gerealiseerde doorverkoopprijs is 205.000

 

Oorspronkelijke koperskorting

36.000

Aandeel waardedaling voor ontwikkelaar** 24% x -20.000
(205.000 - 225.000)

- 4.800

Totaal door ontwikkelaar te ontvangen vergoeding

31.200

 

 *  De wijze van berekening van de vergoeding bij tussentijdse afrekening is vrijwel identiek: In plaats van 'gerealiseerde doorverkoopprijs' moet dan gelezen worden: 'getaxeerde marktwaarde bij omzetting'.

** De ontwikkelaar deelt in de waardeontwikkeling voor 1,5 x het kortingspercentage. In dit geval dus 1,5 x 16% = 24%. Deze verhouding is vastgesteld door het ministerie van BZK.

 


Heeft u vragen over de berekening bij KoopStart?

Bel ons: 033 - 462 12 23