Rekenvoorbeelden

 

In deze voorbeelden kunt u zien hoe de KoopStartprijs en de vergoeding bij doorverkoop worden berekend, bij een aandeel in de waardeontwikkeling van 1: 1.* Voorbeeld 1 is een berekening indien er tussen de verkoop en de doorverkoop een waardestijging is geweest. In voorbeeld 2 is er sprake van een waardedaling.

Rekenvoorbeeld 1

Doorverkoop en afrekening* met KoopStart bij waardestijging

 

Marktwaarde bij verkoop

280.000

Koperskorting 20%

56.000

KoopStart verkoopprijs 

224.000

Verkoopopbrengst bij doorverkoop

Waarde-effect verbeteringen **

Overige waardeontwikkeling

            330.000
             10.000
             40.000

Afrekening bewoner- ontwikkelaar

 

Koperskorting

56.000

Uw aandeel in de waardeontwikkeling 20% x 40.000

             8.000

Totaal door ontwikkelaar te ontvangen vergoeding

64.000

 Resultaat bewoner (330.000 _-/- 64.000)

266.000

 


Rekenvoorbeeld 2

Doorverkoop en afrekening* met KoopStart bij waardedaling           

 

Marktwaarde bij verkoop 

280.000

Koperskorting 20%

56.000

KoopStart verkoopprijsprijs

224.000

Verkoopopbrengst bij doorverkoop na x jaar

Waarde-effect verbeteringen**

Overige waardeontwikkeling

270.000

10.000
-/- 20.000

Afrekening bewoner - ontwikkelaar 

Koperskorting

56.000

Uw aandeel in de waardeontwikkeling 20% x 20.000

- 4.000

Totaal door ontwikkelaar te ontvangen vergoeding

52.000

Resultaat bewoner (270.000 -/- 52.000) 218.000

 

 

* In de rekenvoorbeelden is een aandeel in de waardeontwikkeling 1:1 gebruikt. Voor woningcorporaties is op dit moment 1:1,5 vanuit wetgeving verplicht.

** De regeling van het waarde-effect van zelf aangebrachte verbeteringen geldt voor verkopen met de KoopStartbepalingen van 2022.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de berekening bij KoopStart? Bel ons: 033 - 462 12 23