Met KoopStart verkoopt u betaalbare nieuwbouwwoningen met een koperskorting. Bij doorverkoop ontvangt u de eerder verstrekte koperskorting en een deel van de waardeontwikkeling. Zo ontwikkelt u betaalbare koopwoningen voor starters op een verantwoorde manier. En voldoet u met KoopStart aan de vraag van gemeenten om betaalbare koopwoningen te realiseren!


Wat is KoopStart?

Met KoopStart is het mogelijk om woningen tegen een fors lagere prijs dan de marktwaarde te verkopen: u geeft de koper een koperskorting van maximaal 50% op de getaxeerde marktwaarde.

Bij doorverkoop wordt de verkoopopbrengst verdeeld. U ontvangt dan de verstrekte koperskorting en een deel van de waardeontwikkeling. Alle afspraken zijn juridisch verankerd in de koopovereenkomst en in de Erfpacht- en KoopStartbepalingen. Ontwikkelaars en corporaties zetten KoopStart in voor de verkoop van nieuwbouw én bestaande woningen. 


Betaalbare starterswoningen

Als ontwikkelaar zoekt u mogelijkheden om te voldoen aan de gemeentelijke voorwaarden om betaalbare starterswoningen te ontwikkelen. KoopStart biedt deze mogelijkheid. Een bewoner van een KoopStart-woning kan deze later op de vrije markt verkopen. U ontvangt dan de eerder verstrekte koperskorting en deelt mee in de waardeontwikkeling.'


Ook is het mogelijk om de woning gedurende een aantal jaren bereikbaar te houden voor de doelgroep. U legt dan vast dat de KoopStart-eigenaar, gedurende een aantal jaren, de woning aan u te koop moet aanbieden. Als u gebruik maakt van dit terugkooprecht, kunt u de woning daarna opnieuw met KoopStart aan starters verkopen.

 

“Wonen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Met de KoopStart-regeling brengt BPD nog meer betaalbare woningen op de markt in duurzame, nieuwe leefomgevingen.”

Frank Lavrijsen, Senior Procescontroller BPD regio Zuid 


Wilt u meer weten over KoopStart?

Bel ons gerust! Tel. 033 462 12 23 of mail naar info@opmaat.nl voor een afspraak. En vraag een brochure aan: