Contact

Een licentie bij OpMaat

Woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen met OpMaat een licentieovereenkomst sluiten voor onze producten. Deze overeenkomst geeft de licentiehouder het recht om met dat product te werken. Ook krijgt de licentiehouder toegang tot het Servicenet en kan gebruik maken van diverse diensten van OpMaat.

Het Servicenet

Voor licentiehouders is er een afgesloten deel van onze website, het Servicenet. Op dit Servicenet is alle informatie te vinden die nodig is om de producten van OpMaat in de praktijk toe te passen. Het gaat bijvoorbeeld om de standaarddocumenten met algemene bepalingen en om modellen voor overeenkomsten en akten. Maar daarnaast bevat het Servicenet een uitgebreid scala aan handleidingen en achtergrondinformatie. Hiermee kan iedere licentiehouder het verkoopbeleid naar eigen inzicht opzetten en alle stappen in het verkoopproces correct doorlopen. Ook zijn op Servicenet tips en oplossingen te vinden voor een aantal bijzondere situaties.

Diensten

Behalve alle informatie op het Servicenet, bieden wij meerdere diensten aan onze klanten: 

  • Advies: iedere licentiehouder heeft een vaste adviseur, die de licentiehouder terzijde kan staan bij alle inhoudelijke en organisatorische aspecten van de verkoopvoorbereiding en uitvoering en de eventuele terugkoop.
  • Training: OpMaat Opleidingen organiseert trainingen voor medewerkers van licentiehouders.
  • De helpdesk: voor praktische vragen telefonisch en per e-mail bereikbaar. Hiervan kunnen ook externe partijen, zoals makelaars, notarissen en financiers, gebruik maken. 
  • Nieuwsbrieven: er verschijnen regelmatig nieuwsbrieven waarin OpMaat de licentiehouders informeert over actuele ontwikkelingen en wijzigingen betreffende onze producten en diensten. 
  • Netwerkbijeenkomsten: twee maal per jaar organiseert OpMaat een netwerkbijeenkomst voor alle licentiehouders. Bij deze bijeenkomsten besteden wij aandacht aan de actuele thema’s en is er ruimschoots gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Licentiekosten

De kosten voor de licentie bij OpMaat bestaat uit een eenmalig vergoeding en een jaarlijks abonnementsbedrag. In een gesprek over wat OpMaat u kan bieden, kunnen we u hier meer over vertellen.