Alle particuliere nieuwsberichten

OpMaat heeft nieuwe modellen voor instemmingsverklaringen. Deze zijn bedoeld voor de situaties dat 2 of 3 taxateurs gezamenlijk taxeren.


2 of 3 taxateurs

Wanneer 2 of 3 taxateur samen taxeren stelt de ene taxateur het rapport op, de ander taxateur, of de 2 andere taxateurs, voegen een verklaring bij dat ze instemmen met het rapport. Er zijn 2 situaties waarbij dit aan de hand kan zijn:

  • Bij nieuwbouw van 5 of meer KoopStart-/KoopGarant-woningen in één project wordt getaxeerd door 2 taxateurs gezamenlijk.
  • Wanneer er een geschil is over de getaxeerde marktwaarde bij terugkoop, doorverkoop of omzetting/afkoop, vindt er een arbitragetaxatie plaats door 3 taxateurs gezamenlijk.


In de Erfpacht- en KoopStartbepalingen en in de Erfpachtbepalingen is niet omschreven hoe de verklaring er uit moet zien.


Niet via plausibiliteitsverklaring

De praktijk is dat taxateurs vaak gebruik maken van het NRVT-model voor de plausibiliteitsverklaring. Dit model is echter bedoeld voor een andere situatie: De taxateur verklaart daarin dat hij het taxatierapport van een andere taxateur heeft beoordeeld, dat het rapport is opgesteld in overeenstemming met de geldende taxatiestandaarden en dat hij van oordeel is dat de getaxeerde marktwaarde plausibel is. De plausibiliteitsverklaring maakt geen melding van het feit dat de taxateurs samen hebben getaxeerd en dat de 2e (of 3e) taxateur instemt met het rapport inclusief de marktwaarde(n). De plausibiliteitsverklaring is dus niet bedoeld voor het vastleggen van de instemming.

 

Modellen instemmingsverklaring

OpMaat heeft daarom samen met het NWWI nieuwe modellen voor een instemmingsverklaring opgesteld. Het gaat om 2 modellen voor de 2 situaties: nieuwbouw en arbitragetaxatie. 
De modellen staan zowel op het Servicenet als op deze website van OpMaat (bij "Documenten KoopStart/ "Documenten KoopGarant"). Het is de bedoeling dat voortaan de instemmingsverklaring wordt gebruikt, niet meer de plausibiliteitsverklaring. 

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Nieuwe versies Taxatie-instructies

Per 1 juli 2024 zijn er nieuwe versies van de Taxatie-instructies KoopStart en KoopGarant.

Lees meer

Licentie KoopStart voor Bouwbedrijf Kreeft

Bouwbedrijf Kreeft B.V. heeft een licentieovereenkomst KoopStart getekend en kan woningen met KoopStart verkopen voor een lager bedrag dan de...

Lees meer