Koopcomfort met terugkoopgarantie.

Woningcorporaties kunnen woningen verkopen met Koopcomfort. Zij geven daarmee de garantie van terugkoop op termijn. Dit biedt kopers meer zekerheid!

Verkoop tegen marktwaarde

De koper kan de woning kopen tegen de getaxeerde marktwaarde. Er is hier dus geen sprake van een prijsverlaging zoals bij Koopgarant.

Gegarandeerde terugkoop

De corporatie biedt de koper de garantie dat de woning op termijn wordt teruggekocht. Dit betekent dat wanneer de eigenaar van een Koopcomfortwoning besluit de woning te verkopen, de corporatie in principe binnen 3 maanden de woning terugkoopt.

Voordelen voor kopers

De koper van een Koopcomfortwoning is volledig eigenaar van de woning met alle fiscale voordelen die hierbij horen, zoals hypotheekrenteaftrek. En door de terugkoopgarantie heeft de koper zekerheid in een onzekere markt.