Koopcomfort en bedrijfsvoering

Het verkopen en terugkopen van Koopcomfortwoningen is een reguliere bedrijfsactiviteit, naast het verhuren van woningen, het verkopen zonder voorwaarden, het verkopen met Koopgarant en het ontwikkelen van nieuwbouwwoningen. Koopcomfort dient dan ook een plek te krijgen in het bedrijf, net al iedere andere activiteit.

De organisatie

Wanneer een corporatie met Koopcomfort gaat verkopen zijn er bij de voorbereiding en uitvoering enkele extra aspecten van belang. Denk hierbij aan het bepalen van de doelgroepen, het werken met de specifieke Koopcomfortcontracten, het instrueren van externen zoals makelaars, taxateurs en notarissen. Ook moeten op termijn de woningen weer op een correcte manier worden teruggekocht.

Het is dan ook belangrijk dat de kennis over Koopcomfort een duidelijke plek krijgt in de organisatie en dat de bevoegdheden en processen goed zijn vastgelegd. De licentiehouder kan hierbij altijd een beroep doen op de deskundigheid van de eigen adviseur bij OpMaat.