Erfpacht en Koopcomfort

Bij Koopcomfort wordt een recht van erfpacht gevestigd. Hiermee zal de terugkoopregeling overeind blijven bij een eventuele executieveiling. De corporatie is er hiermee van verzekerd dat zij op termijn de woning altijd kan terugkopen.

Eeuwigdurend afgekocht

Het erfpachtrecht bij Koopcomfort maakt dat de koper feitelijk economisch volledig eigenaar is. Het  erfpachtrecht wordt namelijk eeuwigdurend gevestigd en de canon voor eeuwig afgekocht. Er is dus geen jaarlijkse canon en de koper hoeft geen nieuwe afkoopsommen meer te betalen. Op deze manier is de erfpacht geen enkele belemmering voor de financiering.

Gemeentelijke erfpacht

In enkele gevallen verkopen corporaties woningen met Koopcomfort terwijl zij een gemeentelijk erfpachtrecht hebben. In dat geval wordt dan een recht van ondererfpacht gevestigd. Per gemeente is hierbij meestal enig maatwerk nodig. Het eindresultaat is dat de koper dezelfde positie en zekerheden krijgt als een koper die koopt van een corporatie die eigenaar is van de grond.