Financiering en fiscale regels bij Koopcomfort

De meeste grote Nederlandse geldverstrekkers zijn bekend met Koopcomfort en verstrekken hypothecaire leningen aan kopers van Koopcomfortwoningen. Kopers kunnen dus onder de gebruikelijke voorwaarden een hypotheek krijgen. Ook komt de koper gewoon in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.

NHG

Over het algemeen stellen de banken als voorwaarde dat wordt gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook kan de corporatie verplicht stellen dat wordt gefinancierd met NHG.

Hoogte hypothecaire inschrijving

De corporatie kan een maximum stellen aan de hoogte van de hypothecaire inschrijving. Hiervan kan zij in individuele gevallen ontheffing verlenen. Het doel van deze maximale hypothecaire inschrijving is de koper te beschermen. Op deze manier is het risico verkleind dat de koper leningen afsluit voor een bedrag, dat aanzienlijk hoger is dan de prijs die hij bij terugkoop mag verwachten. Meer informatie over de financieringsaspecten van Koopcomfort vindt u in het document:

Inkomstenbelasting

Een Koopcomfortwoning is in fiscaal opzicht vrijwel gelijk aan een ‘gewone’ eigen woning. Hierover heeft OpMaat met de fiscus nadere afspraken gemaakt. De kopers van een Koopcomfortwoning hebben recht op hypotheekrenteaftrek. Voorwaarde voor toepassing van de fiscale ‘eigenwoningregeling’ is dat de corporaties zich houden aan de door de Belastingdienst goedgekeurde modelbepalingen en aan de modelakten van OpMaat. Op grond van een protocol met de Belastingdienst zal OpMaat dit toetsen.