Een Koopcomfortlicentie

OpMaat geeft Koopcomfort in licentie uit aan corporaties. Met deze licentie kunnen zij woningen onder de Koopcomfortbepalingen aanbieden aan hun klanten en gebruik maken van allerlei diensten en faciliteiten.

De licentie

Woningcorporaties kunnen een Koopcomfortlicentie bij ons aanvragen. Hiermee kunnen zij Koopcomfortwoningen verkopen, maar ook gebruik maken van de volgende diensten en faciliteiten:

  • De helpdesk: adviseurs van OpMaat zijn telefonisch bereikbaar om alle vragen te beantwoorden.
  • Deskundige ondersteuning van adviseurs: bij de licentiekosten is een aantal uren voor ondersteuning inbegrepen. De ondersteuning wordt afgestemd op de behoefte van de licentiehouders en kan desgewenst op uurbasis worden uitgebreid.
  • Exclusieve toegang tot het Servicenet, een afgeschermd gedeelte van deze website. Hierop zijn de meest actuele contracten, informatiebladen, instructies en voorlichtingsmaterialen te vinden.
  • Nieuwsbrieven en bijeenkomsten: licentiehouders worden van nieuwe ontwikkelingen rondom Koopcomfort op de hoogte gehouden door digitaal verzonden nieuwsbrieven en halfjaarlijkse Netwerkbijeenkomsten.

De licentievergoeding bestaat uit een éénmalige vergoeding en jaarlijkse abonnementskosten, afhankelijk van de omvang van de Koopcomfortportefeuille. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met één van onze adviseurs: tel. 033-46 212 23 of stuur een e-mail naar info@opmaat.nl en maak met hen een afspraak.

Het Servicenet

Het Servicenet bevat alle benodigde informatie om een Koopcomfortproject uit te voeren:

  • De Erfpacht- en Koopcomfortbepalingen in meerdere varianten.
  • Modellen voor koopovereenkomsten en akten vestiging erfpacht: voor eengezinswoningen en appartementen, voor bestaande woningen en voor nieuwbouw, voor woningen op eigen grond van de corporatie en voor woningen op gemeentelijke erfpacht.
  • Praktische handleidingen voor allerlei aspecten van het verkoop- en terugkoopproces.
  • Achtergrondinformatie over juridische en fiscale onderwerpen.
  • Hulpmiddelen bij communicatie-uitingen, zoals logo’s en voorbeeldbrochures.

Deskundige ondersteuning en advies

Koopcomfort doe je er niet even bij. Voor de implementatie van Koopcomfort is een goed verkoopproces noodzakelijk. De Koopcomfortcontracten vragen om specifieke kennis. Ook zal op termijn terugkoop plaatsvinden. Dit vraagt de nodige expertise, bijvoorbeeld bij aansturing van taxateurs en bij discussies over waardering van verbeteringen en over de manier van opleveren. En in incidentele gevallen zal het nodig zijn om adequaat op te treden bij een dreigende executieverkoop.

Hoewel het Servicenet een schat aan informatie en documentatie bevat die van pas komt tijdens de verkoopvoorbereiding, de verkoop en de terugkoop, kan het zijn dat er in specifieke situaties behoefte is aan ondersteuning. De adviseurs van OpMaat zijn altijd bereid om mee te denken. Ook wanneer een licentiehouder praktische vragen heeft, is het altijd mogelijk om ons te bellen of een e-mail te sturen.  Natuurlijk kan ook een afspraak gemaakt worden met één van onze adviseurs. 

Naast advies bieden wij diverse opleidingen voor medewerkers die met onze producten werken.