Erfpacht en Koopgarant

Koopgarant is gebaseerd op een recht van erfpacht. In geval van executie is op deze manier de terugkoopregeling en de geĆÆnvesteerde koperskorting veiliggesteld.

Eeuwigdurend afgekocht

Het erfpachtrecht bij Koopgarant maakt dat de koper feitelijk economisch volledig eigenaar is. Het erfpachtrecht wordt namelijk eeuwigdurend gevestigd en de canon voor eeuwig afgekocht. Er is dus geen jaarlijkse canon en de koper hoeft geen nieuwe afkoopsommen meer te betalen. Op deze manier is de erfpacht geen enkele belemmering voor de financiering.

Ondererfpacht bij gemeentelijke erfpacht

In enkele gevallen wordt Koopgarant toegepast wanneer een woningcorporatie een gemeentelijk erfpachtrecht heeft. Bij Koopgarant wordt dan een recht van ondererfpacht gevestigd.
Hierbij is meestal enig maatwerk nodig. Per gemeente zijn de benodigde aanpassingen in de regeling verschillend. Uiteindelijk zal de koper dezelfde positie en zekerheden krijgen als wanneer hij koopt van een corporatie die eigenaar is van de grond.