Koperskorting en prijsbepaling

Belangrijke kenmerken van de Koopgarantregeling zijn het verkopen van een woning tegen een lagere prijs dan de marktwaarde en het bieden van een terugkoopgarantie. Maar hoe worden de prijsverlaging en de verkoop-en terugkoopprijs vastgesteld? De regels over de bepaling van de verkoopprijs en de terugkoopprijs liggen vast in de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen.

Prijsverlaging  bij verkoop: koperskorting

Bij toepassing van Koopgarant geeft de woningcorporatie of projectontwikkelaar een prijsverlaging, oftewel koperskorting, op de getaxeerde marktwaarde van minimaal 10%. In de praktijk ligt dit percentage meestal tussen de 15% en 30%. De corporatie of ontwikkelaar kan zelf het percentage vaststellen óf de koper laten kiezen uit meerdere percentages. Ook is het mogelijk het percentage van de prijsverlaging af te stemmen op het inkomen van het huishouden dat de woning koopt.

Vaststellen terugkoopprijs

De terugkoopprijs is opgebouwd uit de oorspronkelijke koopprijs plus een deel van de waardeontwikkeling. Dit geldt zowel bij waardestijging als bij waardedaling. De verdeling van de waardeontwikkeling tussen de corporatie of de ontwikkelaar en de eigenaar staat in een vaste verhouding tot de prijsverlaging die verleend was bij verkoop. Deze fair valueverhouding is vastgelegd in regelgeving voor woningcorporaties van het ministerie van BZK. In de meeste gevallen is het aandeel van de corporatie in de waardeontwikkeling maximaal 1,5 keer het verleende koperskortingspercentage.

Waardestijging die het gevolg is van investeringen door de koper, wordt afzonderlijk getaxeerd. Dit deel van de waardestijging wordt voor 100% in de terugkoopprijs verrekend.

Voor ontwikkelaars geldt dat ook zij zich verplichten om dezelfde regels voor de verdeling van de waardeontwikkeling toe te passen bij Koopgarant.

Rekenvoorbeelden

In de rekenvoorbeelden kunt u zien hoe de verkoopprijs en de terugkoopprijs worden vastgesteld. De voorbeelden laten zien wat het effect is van een positieve en een negatieve ontwikkeling van de marktwaarde.