Rekenvoorbeelden korting en waardedeling

Rekenvoorbeeld 1 

Waardestijging

Marktwaarde bij aankoop

200.000

Koperskorting (20%)

-/- 40.000

Koopprijs

160.000

Marktwaarde bij terugkoop

230.000

Waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000)

30.000

Deel waardestijging (70%) voor eigenaar

21.000

Terugkoopprijs (160.000 + 21.000)

181.000

 

Rekenvoorbeeld 2

Waardestijging en verbeteringen

Marktwaarde bij aankoop

200.000

Koperskorting (20%)

-/- 40.000

Koopprijs

160.000

Marktwaarde bij terugkoop incl. verbeteringen

240.000

Marktwaarde bij terugkoop excl. verbeteringen

230.000

Waarde-effect verbeteringen (240.000 -/- 230.000)

10.000

Overige waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000)

30.000

Deel waardestijging (70%) voor eigenaar

21.000

Terugkoopprijs (160.000 + 10.000 + 21.000)

191.000

 

Rekenvoorbeeld 3

Waardedaling

Marktwaarde bij aankoop

200.000

Koperskorting (20%)

-/- 40.000

Koopprijs

160.000

Marktwaarde bij terugkoop

180.000

Waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000)

-/- 20.000

Deel waardedaling (70%) voor eigenaar

14.000

Terugkoopprijs (160.000 -/- 14.000)

146.000

 

Rekenvoorbeeld 4

Waardedaling en verbeteringen

Marktwaarde bij aankoop

200.000

Koperskorting (20%)

-/- 40.000

Koopprijs

160.000

Marktwaarde bij terugkoop incl. verbeteringen

190.000

Marktwaarde bij terugkoop excl. verbeteringen

180.000

Waarde-effect verbeteringen (190.000 -/- 180.000)

10.000

Overige waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000)

-/- 20.000

Deel waardedaling (70%) voor eigenaar

-/- 14.000

Terugkoopprijs (160.000 + 10.000 -/- 14.000)

156.000

 

Rekenvoorbeeld 5

Als voorbeeld 1, maar met fair-valueverhouding 1 : 2 *

Marktwaarde bij aankoop

200.000

Koperskorting 20%

-40.000

Koopprijs

160.000

Marktwaarde bij terugkoop

230.000

Waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000)

30.000

Deel waardestijging (60%) voor eigenaar

18.000

Terugkoopprijs (160.000 + 18.000)

178.000


*  Bij verkoopprojecten waarvoor het ministerie van VROM/BZK vóór 1 november 2011 ontheffing heeft verleend, mogen woningcorporaties deze verhouding hanteren