Een licentie Koopgarant

OpMaat geeft Koopgarant in licentie uit aan corporaties en ontwikkelaars. Met deze licentie kunnen zij woningen onder de Koopgarantbepalingen aanbieden aan hun klanten en gebruik maken van allerlei diensten en faciliteiten.

De licentie

Woningcorporaties, ontwikkelaars kunnen een Koopgarantlicentie bij ons aanvragen. Hiermee kunnen zij Koopgarantwoningen verkopen, maar ook gebruik maken van de volgende diensten en faciliteiten:

  • De helpdesk: adviseurs van OpMaat zijn telefonisch bereikbaar om alle vragen te beantwoorden.
  • Deskundige ondersteuning van adviseurs: bij de licentiekosten is inbegrepen 16 uur ondersteuning. De ondersteuning wordt afgestemd op de behoefte van de licentiehouders en kan desgewenst op uurbasis worden uitgebreid.
  • Exclusieve toegang tot het Servicenet, een afgeschermd gedeelte van deze website. Hierop kunt u de meest actuele contracten, informatiebladen, instructies en voorlichtingsmaterialen vinden.
  • Nieuwsbrieven en bijeenkomsten: licentiehouders worden van nieuwe ontwikkelingen rondom Koopgarant op de hoogte gehouden door digitaal verzonden nieuwsbrieven en Netwerkbijeenkomsten.

De licentievergoeding bestaat uit een éénmalige vergoeding en jaarlijkse abonnementskosten, afhankelijk van de omvang van de Koopgarantportefeuille. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met één van onze adviseurs: tel. 033-46 212 23 of stuur een e-mail naar info@opmaat.nl en maak met hen een afspraak.

Het Servicenet

Het Servicenet bevalt alle benodigde informatie om een Koopgarantproject van a tot z uit te voeren:

  • De Erfpacht- en Koopgarantbepalingen in meerdere varianten.
  • Modellen voor koopovereenkomsten en akten vestiging erfpacht: voor eengezinswoningen en appartementen, voor bestaande woningen en voor nieuwbouw, voor woningen op eigen grond van de corporatie/ontwikkelaar en voor woningen op gemeentelijke erfpacht.
  • Praktische handleidingen voor allerlei aspecten van het verkoop- en terugkoopproces.
  • Achtergrondinformatie over juridische en fiscale onderwerpen.
  • Hulpmiddelen bij communicatie-uitingen, zoals logo’s en brochures.

Deskundige ondersteuning en advies

Voor een organisatie betekent verkopen met Koopgarant dat er een goed verkoop- en terugkoopproces wordt neergezet. Er is specifieke kennis van de Koopgarantcontracten nodig. Ook zal op termijn terugkoop plaatsvinden. Dit vraagt de nodige expertise, bijvoorbeeld bij aansturing van taxateurs en bij discussies over waardering van verbeteringen en over de manier van opleveren. En in incidentele gevallen zal het nodig zijn om adequaat op te treden bij een dreigende executieverkoop.

Het Servicenet bevat een schat aan informatie en documentatie die van pas komt tijdens de verkoopvoorbereiding, de verkoop en de terugkoop. Wanneer een licentiehouder praktische vragen heeft of behoefte heeft aan ondersteuning, is het altijd mogelijk om ons te bellen of een e-mail te sturen. 

Natuurlijk kan ook een afspraak gemaakt worden met één van onze adviseurs.  Naast advies bieden wij diverse opleidingen voor medewerkers die met onze producten werken.